Delta Scuti değişeni

Delta Scuti değişenleri (δ Scuti), dönemleri 0.3 günden kısa, A veya F tayf türünden, birkaç 0.001 kadirden 0.8 kadire kadar görsel bölge genliklerine sahip zonklayan değişenlerdir. H-R diyagramındaki kararsızlık kuşağı içinde yer alırlar. δ Scuti'lerin H-R diyagramındaki konumları üstten klasik sefeler, alttan ise zonklayan beyaz cücelerle sınırlı geniş bir alandır. Bu derece geniş bir alanda yıldız çeşitliliği oldukça fazladır ve en genç disk popülasyonlarından yaşlı halo yıldızlarına kadar farklı yıldızlar δ Scuti türü değişenler grubuna girebilmektedir. Bu nedenle bir kısmı veya tüm grubu tarif eden çok farklı isimlerle de anılırlar; bunlardan bazıları cüce sefeler, RRs değişenleri, AI Velae yıldızı, SX Phe yıldızları ve çok-kısa dönemli sefeler dir.

Çalışmalar

δ Scuti yıldızları oldukça karmaşık ışık değişimleri gösterebilmektedir. Bir kısmı sadece çapsal (radyal) modda zonklarken, diğer bir kısmı ise çok sayıda çapsal ve çapsal olmayan modda aynı anda zonklama yapmaktadır. Bazılarında modların anlık kayboluşu ve tekrar ortaya çıkışı da söz konusu olmaktadır. Bu karmaşık yapıların detaylı incelemesi sonucu yıldızların iç yapıları hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir. Bu türden çalışmalar genel olarak Yıldız Sismolojisi (Asteroseismology) adı ile anılmaktadır. Görsel mutlak parlaklıkları +3.0 ile 0.0 kadir arasında bulunan δ Scuti ve benzeri yıldızlardan, GCVS kataloğunda listelenmiş 200 adet örnek bulunmaktadır. Ancak çok düşük genlikli örneklerinin bulunduğu ve sayıca fazla oldukları hatırlanacak olursa, keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda δ Scuti değişeninin var olabileceği açıktır. Bu konuda son yıllarda en büyük katkı Hipparcos astrometri uydusunun gözlemlerinden gelmiştir[1].

Örnekler

Belirtme (isim) Takımyıldız Keşif Kadir (Maksimum) Kadir (Minimum) Büyüklük aralığı Dönem Tayf türü Açıklama
Gama Boötis Çoban 70023020000000000003m.02 70023070000000000003m.07 &-1000000000000000.0500000,05 &0000000000000006.9600006,96 sa A7III
Epsilon Cephei Kral 70024150000000000004m.15 70024210000000000004m.21 &-1000000000000000.0600000,06 &0000000000000000.9800000,98 sa F0IV
Delta Scuti Kalkan 70014600000000000004m.6 70024790000000000004m.79 &0000000000000000.1900000,19 &0000000000000004.6500004,65 sa F2 IIIp prototip

Kaynakça

  1. ESA, 1997, The Hipparcos and Tycho Catalogues, ESA-SP-1200, Noordwijk
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.