Delice Irmağı

Delice Irmağı, İç Anadolu bölgesinde Kızılırmak'ın en uzun kolu; ıralaması 426 km, akaçlama havzası 17.228 km². Sungurlu, Kula köyü yakınında Kızılırmak'a kavuşur. Rejimi düzensizdir.

Delice Irmağı
Delice Nehri vadisi Yeni Yapan yakını, Kırıkkale
Kaynak Kapadokya
Ağız Kızılırmak
Havza ülkeleri Türkiye

Irmak Vadisi

Uzunluğu 426 km olan Delice Irmağının takriben 42 km uzunluğundaki bir kısmı Delice İlçe alanından geçmektedir. Delice Irmağının bir kolu olan Kılıçözü ile birleştiği noktadan ilçe merkezine kadar olan kısımda vadi tabanı geniştir. Irmak Oligosen jipsli seyri takip ederek yatağını kolayca aşındırmıştır. Vadi yamaçları simetriktir. Yüksekliği doğu ve Batı’da 650 metreden başlar 750 metrede son bulur. İlçe merkezi yakınında vadi derinliği 100 metredir.

Irmağın Delice İlçesinden (Merkez) Karaköseli köyüne kadar devam eden bölümündeki vadi tabanı daralarak 1 km’lik bir genişlik gösterir. Karaköseli civarında bu genişlik 800 metredir. Yatağı kuarternere ait eski alivyonlardan ibarettir. Karaköseli köyü yakınında bölgemizi terk eden ve 650 metre yükseklikte akan Delice ırmağı bölgeyi terk ederek, kuzeyde Kula köyünde Kızılırmağa karışır.

İlçe merkezi yakınında Delice Irmağının her iki tarafında şekiller görünür. Takriben 675 metre yükseklikteki bu şekiller çakıl ve kumlardan ibarettir. Yamaç yüksekliği 650-750 metre arasında değişmekte olup, vadi derinliği Didiri (Sungurlu) köyü civarında 100 metredir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.