Defensin

Defensinler, omurgalıların ve omurgasızların her ikisinde de bulunan küçük (15-20), sisteince zengin katiyonik proteinlerdir. Bakteriler, mantarlar ve kapsüllü virüsler karşısında etkin hale geçerler.

6 ila 8 sistein kalıntısını saklayan 15-20 amino asitden meydana gelmişlerdir.

Bağışıklık sisteminin hücreleri, örneğin nötrofiller ve hemen hemen bütün epiteliyal hücreler, bakterileri fagosite etmede yardımcı olan bu proteinleri içerirler.

Çoğu defensinin işleyişi, elektriksel çekim yoluyla mikrobiyalın hücre zarını delip-geçerek açılan pordan hücre içeriğini dışarıya akıtma suretiyledir.

Çeşitleri

Defensinlerin üretiminden sorumlu olan genler yüksek oranda polimorfikdir. Bazıları saklıdır; bununla beraber, β-defensinlerin işaretleri küçük boyutlu, katiyonik yükün yüksek yoğunluğpunda ve 6 sistein-kalıntılı motif içermektedir.

Kaynakça

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.