Dawes Planı

Dawes Planı, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın zarar verdiği ülkelere ödeyeceği tazminatları düzenleyen bir plandır. Charles G. Dawes başkanlığındaki Dawes Komitesi tarafından hazırlanmıştır. Bu plan, Alman-Fransız ilişkilerinin düzelmesine yardımcı olmuş ve Locarno Antlaşmaları'na giden yolu açmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.