Darwinizm

Darwinizm, İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin`in doğal seçilim yoluyla evrim kuramı.[1] Darwinizm tartışması genellikle doğal seleksiyonun sağladığı evrim konusunda yoğunlaşmıştır. Darwinizm sözcüğü yaradılışçılar tarafından bilimsel bir yaklaşımdan ziyade bir ideolojiymişcesine kullanılır.[2] Biyolog E.O. Wilson`a göre "Bilim insanları Darwinizm demez."[3]

Biyoloji alanında Darwinizm

Cemal Yıldırım, Evrim Kuramı ve Bağnazlık adlı kitabında Darwinizm ile ilgili şunları yazmıştır:

"Biyolojideki kullanımları içeren "Darwincilik", dar anlamda, doğal seleksiyon düzeneğini vurgulayan görüşün adıdır. Buna göre, tüm canlı türler, organizmaya doğal koşullarda ayıklanmaktan kurtulma ve çoğalma olanağı sağlayıcı varyasyonların doğal seleksiyonuyla gelişir. Darwincilik doğal seleksiyon tezini yoklanması gereksiz, doğruluğu apaçık bir ilke saydığı ölçüde bilimsel bir kuram olmaktan uzaklaşmakta, ideolojik bir öğreti kimliği kazanmaktadır. Ancak hemen belirtmeli ki, bu öğretisel eğilim geçmişte kalmış bir olaydır. Bugünkü anlamıyla "Darwincilik" bilimsel evrim kuramıyla özdeştir."

Sosyal alanda Darwinizm

Darwin ırklarla ilgili olarak şunları söylemiştir:

Gelecekte, yüzyıllarla ölçülemeyecek kadar kısa bir zaman sonra, medeni ırklar neredeyse kesinlikle vahşi ırkları dünya çapında yok edecek ve onların yerine geçecektir. Prof. Schaaffhausen'in de belirttiği üzere, insan benzeri maymunların da soyu şüphesiz ki kurutulacaktır. Böylece aradaki fark açılacaktır, zira insan daha medeni bir duruma gelecek, umarız ki sadece beyaz ırk kalacak ve maymun bir babun kadar alçalacak, böylece şu anda bir zenci veya Avustralyalıyla goril arasında var olan yakınlık ortadan kalkacaktır."[4]

Darwin'in W. Graham'a gönderdiği mektuplardan alınan sözleri:[5]

"...Doğal seçilim esnasında gerçekleşen mücadelenin, uygarlığın gelişmesine katkısının, sizin kabul etmeye yanaştığınızdan daha fazla olduğunu ve olmaya da devam ettiğini isbat edebilirim. Avrupa milletlerinin daha birkaç yüzyıl önce Türklerin karşısında duramadıklarını hatırlayın, oysa şimdi bunun fikri bile gülünç geliyor! Beyaz ırklar olarak bilinen daha medeni ırklar, varoluş mücadelesinde Türkleri hezimete uğrattılar. Çok da uzak olmayan bir geleceğe baktığımızda, kimbilir daha hangi aşağı ırklar dünyanın dört bir yanında daha yüksek medeni ırklar tarafından elimine (yok) edilecekler..."[5]

Ayrıca bir Darwinist olan Stephen Jay Gould tartışmaları şu şekilde yorumlamıştır:

"Irkçılıkla ilgili biyolojik argümanlar 1859'dan öncede yaygın olabilir ama evrim teorisinin kabulü ırkçılığın etkinliğini arttırmıştır." [6]

Bu sözler bazı darwinizm karşıtı çevrelerce ırkçılık olarak yorumlansa da Darwin ırkçı olmadığını belirtmiştir. Olaya bir diğer bakış açısı ise, Darwin'in herhangi bir konudaki olumsuz görüşünün bilimsel çalışmalarının değerini azaltmayacağı yönündedir.[7]

Eleştiriler

Evrim teorisinin Darwin'den 860 yıl önce İbni Miskeveyh tarafından ortaya konulduğu ve daha sonra da Mevlana Celaleddin Rumi ve Erzurumlu İ. Hakkı tarafından da tekrarlandığı ifade edilmektedir.[Görsel kaynak[8]]

Kaynakça

  1. "Darwinism." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  2. Scott, Eugenie C. (2008), "Creation Science Lite: "Intelligent Design" as the New Anti-Evolutionism", Godfrey, Laurie R.; Petto, Andrew J., Scientists Confront Creationism: Intelligent Design and Beyond, New York: W. W. Norton, ss. 72, ISBN 0-393-33073-7, http://biology.ucf.edu/~clp/Courses/seminar/papers/07-Scott-scientists_confront-cs_lite.pdf
  3. Newsweek 28 Kasım, 2005
  4. Darwin, Charles. 1871. The Descent of Man, and selection in relation to sex. London: John Murray. Volume. 1. 1st edition. p 201
  5. 1 2 “I could show fight on natural selection having done and doing more for the progress of civilisation than you seem inclined to admit. Remember what risk the nations of Europe ran, not so many centuries ago of being overwhelmed by the Turks, and how ridiculous such an idea now is! The more civilised so-called Caucasian races have beaten the Turkish hollow in the struggle for existence. Looking to the world at no very distant date, what an endless number of the lower races will have been eliminated by the higher civilised races throughout the world.” (”The Life and Letters of Charles Darwin”, Francis Darwin, 1. Cilt, 1888. New York D. Appleton and Company, s .285-286)
  6. “Biological arguments for racism may have been common before 1859, but they increased by orders of magnitude following the acceptance of evolutionary theory.”  Ontogeny and Phylogeny, 1977.
  7. "Yaradılışçılar Darwin'i Gölgelemeye çalışırlar" Hakkı Devrim. 18 Mart 2009, Radikal Gazetesi. Erişim 18 Haziran 2009 18
  8. http://www.youtube.com/watch?v=itlC9NOiJSA

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.