Darülmuallimin

Darülmuallimin, Sultan Abdülmecid döneminde 1847'de, rüştiyelere erkek öğretmen yetiştirmek üzere açılan okuldur. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile başlayan bugünkü modern eğitim ve öğretimin ilk modelini oluşturan Rüştiye Mektepleri’nde başarılı öğretim yapılabilmesi için ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekiyordu. Darülmuallimin, Darülmuallimin-i Rüşdi olarak da anılır. Darülmuallimin'in açılmasından sonra sırasıyla Darülmuallimin-i Sıbyan (1870) , Darülmuallimin-i İdadi (1877) ve Darülmuallimin_i Ali açılmıştır. Böylece Türkiye'de öğretmenlik orta öğretimin ilk basamağından sonra ilköğretim basamağı ile ortaöğretimin ikinci basamağında da çağdaş anlamda meslekleşme sürecine girmiştir. Bu girişimde Darülmuallimin-i Rüşdi bahsi geçen öğretmen okullarının öncüsü kabul edilir.[1]

Kaynakça

  1. http://www.meb.gov.tr/belirligunler/24kasim2011/ogretmenlik/ogretmenlik_meslegi.htm
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.