Dan (Beni İsrail)

Tekvin'e göre Dan (İbranice: דָּן, Anlam:Yargı), Yakup'un beşinci ve cariyesi Bila'nın ilk oğluydu; Dan kabilesinin kurucusuydu.[1]

Antik İsrail
Dan

İsim

Tora'da yazılanlara göre Tanrı Rahel'i yargıladı ve hizmetçisi Bila aracılığıyla ona bir oğul bahşetti, bu sebeple Dan ismi o beni yargıladı anlamına gelen dananni'den türemiştir.[2] Fakat modern dinbilimcilere göre Dan adını kabile Dan isimli tanrıya taptığı için almıştır.[3] Gelenekçi görüşe göre Daniel'in anlamı "El (Tanrı) hakimimdir" demektir fakat Dan'ın bir tanrı olduğunu savunanlara göre ise "Dan El (Tanrı)'dir" demektir.[3]

Tora'da kaynaklar

Hakimler Kitabı'nda Mika'nın putlarıyla ilgili bölümde Dan kabilesinin efod'a ve terafim'e taptığını,[4] ve bu kabilenin bir üyesi olan Şimşon'un Nazirit kurallarına uymadığını anlatır. Bu sebepten dolayı klasik rabinik kaynaklar'da İsrailoğulları'nın yüz karası olarak tasvir edilir. Dan kabilesinin yaşadığı Kenan topraklarının kuzeyindeki topraklar karanlık ve şeytanlıkla bağdaştırılır.[5] Patriark ahiti apokrifine göre Dan Yosef'ten nefret etmekteydi ve kaftanına kan sürüp babası Yakup'a Yosef'in öldüğünü söylemek onun fikriydi.[6][7][8] Asenat duası apokrifine göre ise Dan, Mısır prensiyle birlikte Yosef ve eşi Asenat'a karşı komplo kurmuştur.[3] Yakup'un kutsamasında Dan'a yılan olarak hitap edilir ve bu cehennemin dört prensinden biri olan Belial ile bağdaştırılır.[3] Eski Hristiyan yazarlar Irenaeus ve Hippolytus'a göre deccal Dan'ın soyundan gelecektir.[9][10]

Havari Yuhanna İsrailoğulları'nın on iki kabilesini sayarken Dan'ı saymayıp Yosef'in oğlu Menaşe'yi saymıştır.[11]

Soyağacı

 
 
Yakup
 
Bila
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan
 
Naftali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huşim
 
Yahtseel
 
Guni
 
Yetser
 
Şilem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynakça

 1. Yaratılış 30:3-6
 2. Yaratılış 30:6
 3. Jewish Encyclopedia
 4. Hakimler 17
 5. Yeremya 1:14
 6. Testament of Dan 1
 7. Testament of Zebulun 4
 8. Testament of Gad 1
 9. Irenaeus, Adversus Haereses,
 10. Hippolytus, Of Christ and Antichrist
 11. Vahiy 7:5-8

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.