Danıştay

Danıştay veya Devlet Konseyi, bir ülkedeki bir hükûmet organının veya bir ülkenin alt bölümünün, yargı yetkisine göre değişen bir işlevin adıdır. Bu, kabinenin resmi adı olabilir veya bir devlet başkanı ile ilişkilendirilen yönetici olmayan bir danışma organına başvurabilir. Bazı ülkelerde, aynı zamanda bir yüksek idare mahkemesi işlevi de vardır ve bazen özel bir konseye eşdeğer sayılır. Çeşitli ülkelerde bulunan Danıştaylar aşağıda listelenmiştir.

 • Danıştay (Belçika)
 • Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi
 • Danıştay (Danimarka)
 • Danıştay (Hollanda)
 • Danıştay (Fransa)
 • Danıştay (Gana)
 • Danıştay (İrlanda)
 • Danıştay (İsviçre)
 • Danıştay (İtalya)
 • Danıştay (Kolombiya)
 • Devlet Konseyi (Küba)
 • Danıştay (Lüksemburg)
 • Danıştay (Mısır)
 • Danıştay (Nijerya)
 • Danıştay (Norveç)
 • Danıştay (Türkiye)
 • Danıştay (Portekiz)
 • Danıştay (Yunanistan)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.