Danışman

Bir danışman (Latinceden: "danışmak"), güvenlik (elektronik veya fiziksel), yönetim, eğitim, muhasebe, hukuk, yasal uyumluluk, insan kaynakları, pazarlama gibi belirli bir alanda danışmanlık, müşavir ve uzman tavsiyesi veren bir profesyoneldir (ve halkla ilişkiler), finans, sağlık bakımı, mühendislik, bilim veya diğer birçok uzmanlık alanından herhangi biridir. Özel olarak danışmanlık firması mevcuttur.[1]

Bir danışman genellikle belirli bir alanda uzman veya deneyimli bir profesyoneldir ve konuyla ilgili geniş bir bilgiye sahiptir. Danışmanın tıbbi alan dışındaki rolü (terimin özellikle doktor notu için kullanıldığı yerlerde) iki genel kategoriden birine girebilir:

 • İç danışman: bir kuruluş içinde faaliyet gösteren ancak diğer departmanlar veya bireyler tarafından uzmanlık alanlarına danışılması için müsait olan (müşteri olarak davranan) biri;
 • Dış danışman: Harici olarak müşteriye (bir danışmanlık firması ya da başka bir kurum tarafından) uzmanlığı geçici olarak verilen ve genellikle bir ücret karşılığında çalışan biri. Danışmanlık şirketleri, tek bir danışmandan oluşan şahıs sahipliklerinden, az sayıda danışmandan oluşan küçük işletmelerden, bazı durumlarda çok uluslu şirketlerden oluşan orta-büyük danışmanlık firmalarına kadar uzanmaktadır.[2] Bu tür danışman genellikle, genellikle şirketler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar veya hükümetler olan birden fazla ve değişen müşteriyle ilgilenir.

Bir danışmanı işe alarak müşteriler, uzun süre içinde evde tutmak için finansal olarak mümkün olacaklarından daha derin bir uzmanlık seviyesine erişebilirler. Ayrıca, müşteriler danışmanlık hizmetlerine ilişkin harcamalarını yalnızca dış danışmandan istenilen kadar hizmet satın alarak kontrol edebilirler.

Danışmanlar müşterilerine tavsiyelerini çeşitli şekillerde sunarlar. Raporlar ve sunumlar sıklıkla kullanılır. Bununla birlikte, bazı uzmanlık alanlarında, danışman müşteri için özelleştirilmiş yazılım veya başka ürünler geliştirebilir.[3] Danışmanlık hizmetlerinin niteliğine ve müşterinin isteklerine bağlı olarak, danışmanın tavsiyesi, raporu veya sunumu çevrimiçi hale getirerek kamuoyuna açıklanabilir veya tavsiye gizli tutulabilir ve yalnızca üst düzey yöneticilere verilebilir.

Danışmanlık meslekleri

 • Ekonomik danışmanlık
 • Bebek planlayıcısı
 • Biyoteknoloji danışmanlığı
 • İşletme danışmanı
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite kabulleri
 • Danışman (tıp)
 • Eczacı danışman
 • Yaratıcı danışman
 • Eğitim danışmanı
 • Asansör danışmanı
 • İstihdam danışmanı
 • Enerji danışmanlığı
 • Çevre danışmanlığı
 • Haciz danışmanı
 • Franchise danışmanlığı
 • İnsan kaynakları danışmanlığı
 • Emzirme danışmanı
 • Ders danışmanı
 • Hukuk hemşiresi danışmanı
 • Yönetim danışmanlığı
 • Medya danışmanı
 • Metodolojik danışman
 • Parlamenter (danışman)
 • Performans danışmanlığı
 • Politik danışmanlık
 • Cezaevi danışmanı
 • Süreç danışmanı
 • Risk ve stratejik danışmanlık
 • Vergi danışmanı
 • Tiyatro danışmanı
 • FTI danışmanı

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.