Dalga boyu

Dalga boyu, bir dalga örüntüsünün tekrarlanan birimleri arasındaki mesafedir. Yaygın olarak Yunanca lamda (λ) harfi ile gösterilmektedir. Dalgaboyu frekans ile ters orantılıdır, dolayısıyla dalgaboyu uzadıkça frekans azalır.

Dalgaboyu / frekans ilişkisini gösteren bir ilüstrasyon.

Dalgaboyunun formülü ise;

λ = v / f

Şeklinde ifade edilir. Burada λ dalgaboyunu, v hızı, f ise frekansı sembolize eder.

Dalga boyu - frekans ilişkisi

Bu ilişki aşağıdaki formülle ifade edilebilir;

Burada frekans, dalga hızı, ise dalgaboyu`nu sembolize eder.

De Broglie Dalgaboyu

De Broglie tarafından keşfedilen dalga boyu ile ilgili olarak her hareketli cisme eşlik eden bir dalga boyunun olduğunu da öne sürmüştür.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.