Dalgıç Ahmed Paşa

Mimar Dalgıç Ahmed Paşa , Osmanlı hassa mimarı ve devlet adamı.

Devşirme sisteminden gelen Ahmed Paşa orduda yer aldı. Sedefkâr Mehmed Ağa ile birlikte saray sedefkârlarından Ahmed Usta’ya çıraklık yapmış ve nu dönemde eğitim alarak mimarlık işleriyle uğraşmaya başlamıştır. 1590 yılında Başmimar Dâvud Ağa’nın yanında inşaatlara malzeme temini işleriyle uğraşmıştır. 1593’te dergâh-ı âlî çavuşluğu yaptığı bilinmektedir. 1595 yılında Hassa mimarı olarak Suyolu nazırı görevine getirildi. Başmimar Dâvud Ağa’nın ölümüne kadar çarşı, cami, çeşme gibi yapıların bakım ve onarım işleriyle uğraştı. 1598 yılında başmimar olan Ahmed Paşa bu görevini 1605/1606 yılında Sedefkâr Mehmed Ağa'ya devredene kadar sürdürdü. III. Murad'ın 1595’te ölümü üzerine Davud Ağa tarafından başlatılan türbe inşaatını (III. Murad Türbesi) 1599 yılında tamamladı. III. Mehmed'in ölümünden sonrada onun türbesini inşa etti. Bunun yanı sıra çeşitli yapıların yenilemesi, bakım ve onarımlarını yaptı.

1606’da Silivri Köprüsü tamiratını yaptırdıktan sonra Silistre beylerbeyiliğine tayin edildi. Bu görevdeyken Kalenderoğlu isyanını bastırmak üzere serdar tayin edilen Nakkaş Hasan Paşa’ ya destek için Silistre askerleri ve Dobruca gönüllüleri ile Gelibolu’ dan Anadolu’ ya geçmiştir. 1607 yılında Gönen ovasında meydana gelen aldığı yaralar nedeniyle ölmüştür[1] .

Değerlendirme

Yardım sever ve kadirşinas bir kişiliğe sahip olduğu kaydedilen Dalgıç Ahmed Ağa’nın Haremeyn evkafına tahsis ettiği bir vakfının varlığı bilinmekteyse de niteliği hakkında bilgi yoktur.[2]

Kaynakça

  1. Osmanlı Tarihi, III. Cilt-I.Kısım, 10. baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2011, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  2. Şehabeddin Akalın, Mimar Dalgıç Ahmet Paşa, 1958, s. 71-80
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.