Dal (harf)

Yazılış

Dal harfi sadece sağdan bitişebilen bir harftir. Soldan başka bir harfler birleşmez


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـد‎ ـد‎ - ﺩ d d

Mahreç - Fonetik

Dal sesi, dili üst dişlerin ucuna değdirmek suretiyle sert bir solukla çıkarılır. İnce bir sestir. Kalkaleli (yankılı) harfler grubundandır. Bu ses Türkçedeki "d" sesidir.

Bazı alfabelerde ise Arapçadakinden biraz daha farklı olan ama yakın kaynaklardan çıkan bir DZ sesini göstermek için ڏ harfi kullanılmıştır. Belarus'da yaşayan Lipka Tatarlarının alfabesinde ise bu sesi tam olarak karşılamak için şeklinde bir harf üretilmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.