Dağıtık hesaplama

Dağıtık hesaplama bilişim biliminde dağıtık sistemleri inceleyen bir bilim dalıdır. Dağıtık sistem birden fazla otomatik bilgisayarın bir üzerindeki iletişimidir. Ağdaki bilgisayarlar belirli bir hedefe ulaşmak için birbirleriyle etkileşim içerisindedirler. Dağıtık sistemi çalıştıran bilgisayar programına dağıtık program denir. Bu tür programları yazma işlemine dağıtık programlama adı verilir.

Dağıtık hesaplama aynı zamanda dağıtık sistemleri kullanarak hesaplama yöntemiyle problemleri çözmeye denir. Dağıtık hesaplamalarda bir problem birden fazlaya parçaya bölünür ve her bir parça farklı bir bilgisayar tarafından çözülür.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.