Dış temsilcilik

Dış temsilcilik, bir devletin veya uluslararası bir örgütün başka bir devletteki temsilciliğidir. Bulunduğu ülkenin dış temsilciliği olmasının yanı sıra bir veya daha fazla ülkeye mukim olmayan daimi bir temsilcilik de olabilir. Büyükelçilikler ve konsolosluklar buna örnek olarak gösterilebilir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.