Dış politika

Dış politika, bir siyaset biçimidir. Bir devletin sınırları ötesindeki devletlere uyguladığı siyasete verilen isimdir.[1] Dış politika alanı, uluslararası ilişkilerin alt inceleme dallarından biri olarak gösterilmektedir. Dış politika devletlerin sosyoloji, ekonomi, eğitim, kamu yönetimi, tarih ve coğrafya gibi alanlarıyla doğrudan ilişkilidir.

Kaynakça

  • Türk Dış Politikası s.11 - Prof. Dr. Haydar Çakmak
  1. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sürekli Diplomasi'ye Geçiş Süreci, doktora tezi, Gökhan Erdem, Ankara Üniversitesi, 2008

Ayrıca Bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.