Düziçi Ovası

Düziçi Ovası, Osmaniye Düziçi ilçesin içinde yer aldığı, Nur Dağları (Amanoslar) ile Aslantaş Barajı arasında kalan ova. Ova Sabun Çayı'nın havzasının aşağı çığırını oluşturur. Daire şekilli ovanın alanı 90 km2 olup, genişlik kuzeyde 16 km, batıda 14 km, doğuda 10 km’dir.[1]

Düziçi Ovası'ndan Düldül Dağı

Ovanın kuzeyinden geçen Sabun Çayı ovadaki küçük mevsimlik akarsuları alarak Ceyhan Nehri ile Aslantaş Barajında birleşir. Yükseltisi 250-450 arasındadır, ortalama yükseltisi 350 m'dir. Amanos eteklerindeki birikinti yelpazeleri 300–400 m yüksekliğe ulaşır. En alçak alan Böcekli yakınlarında 250 m kadardır. Ovanın doğusunda Amanoslar eteklerinde Düziçi yerleşimi yer alır.[1]

Miyosen döneminde çöken alanda, Kuvaterner devrinde bazalt kayaları oluşmuş, göl halindeki ovada birikme faaliyetleri başlamıştır. Volkanik malzemenin ayrışması ve alüvyon biriktirmeler ile gelen verimli topraklar ovada tarım açısından önemlidir.[1]

Düziçi Ovası ile Amanoslar arasında Hacılar fayı bulunur. Fay Amanoslar doğrultusunda, KD-GB uzanımlı normal fay karakterlidir. Amanoslar yükselirken ovanın bulunduğu alan çökmüştür. Ovaya Amanoslardan gelen dereler iki birikinti yelpazesi, bir birikinti konisi oluşturmuştur. Deliçay ve Kötüköy Deresinin oluşturduğu en büyük yelpazede Düziçi yerleşimi yer alır. Düldül deresinin oluşturduğu yelpazede Çitli köyü bulunur. Karacaören köyü ise bir birikinti konisinde yer alır.

Ovada Akdeniz iklimi hakimdir. Düziçi (366 m) istasyonuna göre; yıllık ortalama sıcaklık 17,1 C, ortalama yağış 801 mm’dir. Akdeniz’den gelen nemli hava kütleleri çevreye yamaç yağışları bırakır. Yoğun insan faaliyetlerinden dolayı kızılçamlar tahrip edilmiş, garig-maki çalı topluluğu oluşmuştur. Ovada mısır, buğday, yer fıstığı, sebze, meyve, pamuk, tütün, narenciye, zeytin ve susam yetiştirilir. Ova yeraltı suları bakımından zengindir.[1]

Kaynakça

  1. KORTUK, İbrahim (2018). "SABUNÇAYI HAVZASI 'NIN (DÜZİÇİ - OSMANİYE) JEOMORFOLOJİSİ". academia.edu. 7 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Kasım 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.