Dürüstlük kuralı

Dürüstlük Kuralı, dürüst, namuslu ve makul kimselerin toplum içerisinde geçerli ahlaka, güvene ve dürüstlüğe dayalı olarak gerçekleştirdikleri davranışları sonunda meydana gelmiş ve herkesce belirlenen kuralların bütünüdür[1]. Medeni Kanun, dürüstlük kuralını genel bir ilke olarak kabul etmiş ve başlangıç hükümleri arasında düzenlemiştir. Dürüst davranma madde başlığını taşıyan MK 2 hükmüne göre "Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır."

Bu kuralın amacı, kişilerin, haklarını kullanırken ya da borçlarını yerine getirirken, -dürüst, namuslu, makul ve yaptığı eylemin sonucunu bilebilen- orta zekalı bir kimsenin benzer olaylardaki davranışı gibi hareket etmelerini sağlamaktır[2] [3]

Kaynakça

  1. Seyfullah Edis, Medeni Hukuka Giriş, Ankara-1997, s. 291.
  2. İMRE, Z. Medeni Hukuka Giriş, 1971, sh:310.
  3. "İlkenin Amacı" (PDF).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.