Dünyada laiklik

Dünyada lâiklik, Lâik devlet bir devletin dinî konularda resmen tarafsızlığını (temin ettiğini) belirten, ne (herhangi bir) dini ne de dinsizliği desteklemediğini ifade eden lâiklik kavramıdır.[1] Lâik bir devlet, aynı zamanda tüm yurttaşlarına dinsel inançlarına bakılmaksızın eşit uygulamada bulunmayı iddia ve taahhüt eden ve belirli bir din/dinsizliğin diğer din/dinsizlik görüşlerinden imtiyazlı bir ön tercihe göre herhangi bir muameleden kaçındığını iddia ve taahhüt eden devlettir.

Lâik devletlerin resmi olarak kabul ettiği bir "devlet dini" olarak da tanımlanan herhangi bir dinsel bir inanış tercihi bulunmaz. Bununla birlikte resmi olarak kabul edilmiş bir devlet dini'nin bulunmayışı, o ülkenin tam lâiklik için gerekli koşulları sağladığı anlamını da ifade etmez.

Kurulum ve Uygulama

Lâik devletler, ya Amerika Birleşik Devletleri veya Hindistan örneklerinde olduğu gibi bir devletin kuruluş biçimiyle ya da Fransa ve Nepal örneklerinde olduğu gibi bir devletin lâik temeller üzerinde kuruluşuyla lâik/seküler devlet özelliklerini taşıyabilirler. Fransa'daki lâiklik ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devlet ve kilisenin ayrılığı hareketleri lâikliğin çağdaş kavramlarını ifade etmektedir.

Tarihsel olarak, devletlerin lâikleşmelerinde sağladıkları tipik özellikler:[2][3]

Yasal altyapı bakımından lâik olarak tanımlanan devletlerin uygulamalarındaki detaylar göz önüne alındığında farklı yorumlara yol açan, eleştirilere konu olan uygulamalar da görülebilmektedir:

Ana Madde: Fransa'da Lâiklik

Bu yasal yürürlülük nedeniyle, yardımseverlik kuruluşlarından bazıları bağlı bulundukları dinlerden sağladıkları yardım gelirlerinin tümünü veya bir kısmını sarf ettikleri biçimleriyle karakterize olan seküler oluşumlarını teşkil etmişlerdir. Dinsel, din dışı veya dinsiz teşkilatlanmalar hükümetten eşdeğer derecede yardım talebi için başvurabilirler ve hem de toplumsal sonuçlara göre değer biçilen tabanda dolaysız devlet dinsel fonu içinden (eşdeğer derecede) finansal destek alabilmektedirler.[6] Bu bahsedilen durum, Birleşik Devletler'deki 'Yardımseverlik Seçimi' uygulamasıyla benzerlik göstermektedir. Dinsel organizasyonlara tahsis edilen doğrudan devlet fonu uygulaması Avrupa İnsan Hakları Konvensiyonu'na uygunluk yönünden şüphe içermektedir.[7]

Ana Madde: Hindistan'da Lâiklik

Günümüzde eskiden kurulmuş bir devlet dini'nin geçmişte kalan izlerini taşımakta olan birçok ülke uygulamada lâik özelliklere sahip bulunmaktadır. Sekülerizm, bazı resmi sofuluk dereceleriyle birlikte çelişkili değişik kisvelerde görülebilmektedir. Buna örnek olarak, Milletler Topluluğu ülkelerinde, devletin başına geçecek kral/kraliçenin tacı Birleşik Krallık parlamentosu tarafından 1688'de uygulamaya konan Taç Giyme Yasa'sına göre[12] Anglikan Kilisesi inancını savunmaya yemin ederek giymesi gerekmektedir.

Ana Madde: Birleşik Krallık'da Lâiklik

Birleşik Krallık ayrıca; İngiltere Kilisesi'nden gelen, ruhani vaizler veya piskoposlar olan, 'Ruhani Lordlar' olarak bilinen, 26 kıdemli ruhbanın içinde tutulduğu Lordlar Kamarası yapısını da sürdürmektedir.[13]

İskoçya, Birleşik Krallığın bir parçası olmakla beraber, reformasyon'dan bu yana kurulmuş kilise ve dinsel elemente sahip olmayan parlamentonun tasarımıyla (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'ya kıyasla) din ve politika bakımından ayrılmış durumdadır.

Ana Madde: İran'da Lâiklik

Ters yöne doğru bir ilerleyiş de olabilmekte, lâik yapıya sahip bir devlet durumundan din devletine geçiş de görülebilmektedir ki bu anlamda bir örnek; İran'da son 250 yıl boyunca lâikliğe doğru bir yönelim görülmüşken[14][15][16] ve Pehlevi Hanedanı döneminde kazandığı laik bir yapıdan 1979 Humeyni Devrimi sonrasında bir din devletine dönüşmesidir.

  Dinsel Yönetimli Devletler
  Lâik Yapıya Göre İdare Olunan Devletler
  Çelişkili bulunan veya durumu net olmayanlar

Lâikliğin Anayasada Belirtilmişlik Durumuna Göre Lâik Devletler

Anayasasında Lâikliği Kabul Eden Bazı DevletlerNot 1

Anayasasında "Lâiktir" İbaresi Olmayan Ancak Lâik Hukuka Göre İdare Olunan DevletlerNot 1

Not 1: Bu başlıkta yer almayan devletler de vardır.

Kıtalara Göre Lâik Devletlerin Listesi

Afrika

Asya

Avrupa

Kuzey Amerika

Okyanusya

Güney Amerika

Önceden Lâik Yapıya Sahip Olan Devletler

Ana Madde: Pakistan'da Lâiklik
Ana Madde: İran'da Lâiklik
Ana Madde: Pakistan'da lâiklik

Lâiklik yönünden belirsizlik taşıyan devletler

Ana Madde: Hindistan'da lâiklik

Hindistan Anayasası'nın 1976'da yürürlüğe konulan 42. Değişikliği ile[105] Anayasa Önsözünde Hindistan lâik/seküler bir toplum olarak sunulmuştur. Bununla birlikte veya buna rağmen, ne Hindistan Anayasası ne de yasaları din ve devlet ilişkileri bakımından bir belirleme içermemektedir. Zımni yani yazılı veya sözlü olarak belirtilmeksizin Hindistan yasalarından anlaşılması beklenen; devlet ve tüm devlet kurumlarının parlementer yasalar yerine dinsel kaynaklı yasaları uygulaması ve çoğunluğa itibar etmesidir.[106] Bununla birlikte Hindistan'da resmi bir devlet dini bulunmamaktadır. Hindistan halkı dinsel özgürlüğe sahiptir ve devlet tüm yurttaşlarına bireysel dinsel seçimlerine bakmaksızın eşit yurttaşlar olarak davranmaktadır.

Günümüz Hindistan'ında yasaların işleyişi bakımından uygulanmakta olan yasal mevzuat her yurttaş için eşit değildir ve Hindistan'da yasalar kişilerin dinlerine göre uygulanmaktadır. Şöyle ki, Hint müslümanlarına dinsel kaynaklı şeriat yasalarını içeren, 'Kişisel Müslüman Yasası' adı verilen hukuk sistemi evlenme, boşanma, nafaka gibi konularda uygulanmaktayken Hindu, Hıristiyan, Sih ve diğer inanışlardaki Hindistan vatandaşları için 'Hindistan Ortak Yasası' adı verilen hukuk mevzuatı uygulanmaktadır. Hindistan vatandaşları arasında bu farklı hukuk sisteminin varlığı çocuk evlilikleri, çok eşlilik, eşit olmayan miras paylaşımı, erkeklere tek taraflı boşa(n)ma hakkı tanıyan ve dinsel açıklama kitaplarında belirtilen mevzuatların uygulanmasını sağlamak üzere ortaya çıkarılmıştır.[104]

Hindistan'da uygulanmakta olan mevzuatın lâik bir yapı olmasının da ihtilaflı bir konu olmasıyla nedeniyle lâikliğin Hindistan'daki varlığı tartışmalı bir konudur. Hindistan'da uygulanmakta olan bu çok hukuklu yapıyı savunmakta olan kişilere göre Hint müslümanları diğerlerine göre farklı bir kültürel yapıya sahiptir ve bu uygulama onların istediği hukuk yapısına uymaktadır. Bu yapının lâik/seküler bir yapı olduğunu iddia edenlere göre her bir Hindistan vatandaşına aynı yasaların uygulanması onların dinsel istemlerine riayetsizlik ve Hindu çoğunluğun kendi yasal yapılarını onlara dayatması sonucunu getirebilecektir. Bu çoklu hukuksal yapıya karşı olanlara göre şeriat hukuku ve dinsel kaynaklı yasalar Hint vatandaşlarının yasa önünde eşit olması ilkesini ihlâl etmekte ve müslüman kadınlarının bir ayrımcılığa maruz kalmasına neden olmaktadır ve bu nedenle Hindistan devlet ve din işlerinin ayrılmasına yönelmelidir.

Ayrıca bakınız: Lübnan'da Lâiklik

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. Madeley, John T. S. and Zsolt Enyedi, Search for, Church and state in contemporary Europe: the chimera of neutrality, p. , 2003 Routledge
 2. Jean Baubérot Jean Baubérot, Secular Principle
 3. The Secular Principle
 4. Richard Teese, Private Schools in France: Evolution of a System, Comparative Education Review, Vol. 30, No. 2 (May, 1986), pp. 247-259
 5. Twinch, Emily. "Religious charities: Faith, funding and the state". Article dated 22 June 2009. Third Sector - a UK Charity Periodical. 10 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130510221443/http://www.thirdsector.co.uk/news/Article/914534/religious-charities-faith-funding-state/. Erişim tarihi: 3 June 2012.
 6. UK Educational funding of all denomination religious schools is based on these factors
 7. Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina (application nos. 27996/06 and 34836/06) found a violation of the non-discrimination overarching right via-à-vis all other rights on a wider subject from often arbitrary funding of social charities viz. rights afforded by law Art. 1 of Prot. No. 12, namely protecting “any right set forth by law”. The convention introduces a general prohibition of discrimination in legally enshrined state action, as well as where rights under the convention such as an education or health care are funded. A superior level of services supported by religious bodies is permitted.
 8. Haj subsidy has Air India fuming
 9. Haj subsidy cuts start soon - Indian Express
 10. Should Indian Muslims have separate laws?
 11. Succession law for Indian Christians
 12. British Monarchy Official Web Site, Coronation Oath 2 June 1953
 13. How members are appointed - UK Parliament
 14. Harris Interactive News Room - Religious views and beliefs vary greatly by country, according to the latest Financial Times/Harris poll
 15. Summary of Findings: A Portrait of "Generation Next"
 16. Secularization and Secularism - History and nature of secularization and secularism till 1914
 17. Article 8 of Constitution
 18. Article 2 of Constitution
 19. Botswana - International Religious Freedom Report 2007
 20. Leaders say Botswana is a secular state
 21. Search for, Yale University, Constitution of Burkina Faso, Article 31
 22. EISA, Article 1 of Burundi Constitution
 23. Constitution Finder, Preamble of Constitution of Cameroon
 24. Article 48 of Constitution
 25. EISA, Article 1 of Chad Constitution
 26. Article 1 of Constitution
 27. Article 1 of Constitution
 28. Article 11 of Constitution
 29. ConFinder, Article 2 of Gabon Constitution
 30. UMN Education, Article 1 of Gambia Constitution
 31. African Legislatures Project, Article 1 of Guinea Constitution
 32. Constitution Net, Article 1 of Gineau Bissau Constitution
 33. Article 14 of Constitution
 34. ConFinder, Preamble of Mali Constitution
 35. Articles 10, 14, 19 and 21 of Constitution
 36. Senegal - International Religious Freedom Report 2007
 37. South Africa - International Religious Freedom Report 2007
 38. Article 7.1 of Constitution
 39. Article 36 of Constitution
 40. Section 45 of Constitution
 41. Article 20 of Constitution
 42. Akorda, Article 1 of Kazakhstan Constitution
 43. Article 20 of Constitution
 44. Search for, Lagislation Line, Article 1 of Kyrgyzstan Constitution
 45. Search for, Secularism and the Challenges Faced by Nepal
 46. CraLaw Article 2, Section 6 of Philipines Constitution
 47. See Declaration of Religious Harmony, which explicitly states the secular nature of society
 48. Article 7 of Constitution
 49. Press Confrence by Maronite Patriarch about Religious Freedom in Middle East
 50. Syria Country Report
 51. 1 2 Article 2 of Constitution
 52. 1 2 TC. Anayasası, Madde 2
 53. Legistlate Online, Constitution of Turkmenistan
 54. Article 70 of Constitution
 55. Articles 7 and 14 of Constitution
 56. Article 7 of Constitution
 57. Article 20 of Constitution
 58. ICL - Bosnia and Herzegovina - Constitution
 59. Article 13(2) of Constitution
 60. Article 2 of the Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms
 61. Article 40 of Constitution
 62. Article 2 of Constitution
 63. Article 60 of Constitution
 64. Article 44.2.1º of the Constitution of Ireland - The State guarantees not to endow any religion.
 65. Article 99 of Constitution
 66. Article 29 of the Romania Constitution
 67. Article 14 of Constitution
 68. Republic of Serbia, Conts. Court, Article 11 of the Serbian Constitution
 69. Article 1 of Constitution
 70. Article 7 of Constituion
 71. Article 16 of Constitution
 72. The Swedish head of state must according to the Swedish Act of Succession adhere to the 'Augsburg Confession'
 73. "Article 8 of the Cuban Constitution". 17 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150617002426/http://pdba.georgetown.edu:80/Constitutions/Cuba/vigente.html.
 74. Article 77 of the Constitution
 75. Summary Honduras Constitutions (English)
 76. Meksika Anayasasının 130. Maddesi
 77. Birleşik Devletler Anayasasında Yapılan Değişiklikler, 1. Değişiklik (Türkçe Tam Metin)
 78. Birleşik Devletler Anayasası, Madde 6 (Türkçe Tam Metin)
 79. Section 116 of Constitution
 80. Article IV Section 2 of Constitution
 81. "Article 19 of the Brazilian Constitution". 27 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150227045726/http://www.servat.unibe.ch:80/icl/br00000_.html.
 82. Since 1925 by the Chilean Constitution of 1925 (article 10), and "1980 Chilean Constitution Article 19, Section 6º". 7 Aralık 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20061207024251/https://www.presidencia.cl/view/pop-up-nueva-constitucion-texto.asp.
 83. ConFinder, Colombia Contitution
 84. "Articles 1, 11, 26, and 66.8 of the Ecuadorian Constitution". 13 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150813100049/http://www.asambleanacional.gob.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf.
 85. "Constitution of the Oriental Republic of Uruguay, Chapter III, Article 5.". 17 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151117015548/http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=category&category=LEGAL&publisher=&type=&coi=URY&docid=3ae6b5600&skip=0.
 86. "Madagascar Constitution with "laïc" removed". 1 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120301171430/http://www.madagascar-presidency.gov.mg/index.php/view/news/item/584.
 87. Ilyas, Shahid (June 21, 2010). "Islam, secularism and Pakistan". Shahid Ilyas and the Daily Times. Shahid Ilyas in the Daily Times. 24 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131224101810/http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2010/06/21/story_21-6-2010_pg3_4. Erişim tarihi: 2011. "Had Islam not been central to the creation of Pakistan, Zaid Hamid and Hamid Gul would not have been able to invoke it for garnering support for a Muslim caliphate and they would not have been the darlings of our middle and upper class educated youth, we would not have had the Objectives Resolution as a guiding principle of our constitutions, Ziaul Haq would never have been able to pass Islamist laws, our intelligence agencies and army would not have been suspected of links with the various jaishes and lashkars — not to speak of their well-documented grooming of the Taliban and we would not have had tens of thousands of religious seminaries."
 88. Köprü Dergisi, Laiklik ve sekülerizm, Ahmet Yıldız
 89. Liste Koerperschaft Relgionsgemeinschaften
 90. Article 140 of Constitution
 91. Staat Relegion
 92. Article 140 of Germany Basic Law
 93. Constitution of Argentina Section 2
 94. UK Parliement, Information Office, Some Tradiations and Customs
 95. UK Parliement, Documents, Coronation Oath
 96. 1 2 Unofficial Translation of Finland Constitution , Chapter 2, Section 6-Section 11
 97. International Center for Law and Religion Studies, Religion and the Secular State In Finland, P. 273, P.276
 98. ICLRS, Parliemantary Clarification Work On Church Policy P.226
 99. Abo Akademi, Post Secular Culture In Finland
 100. "Religion and Indonesian Constitution; A recent debate". Swipa. http://www.jstor.org/discover/10.2307/20072669?uid=3739192&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102892071973. Erişim tarihi: 2023-11-06.
 101. Yang, Heriyanto (2005). "The History and Legal Position of Confucianism in Post Independence Indonesia" (PDF). Religion 10 (1). http://web.uni-marburg.de/religionswissenschaft/journal/mjr/pdf/2005/yang2005.pdf. Erişim tarihi: 2006-10-02.
 102. Gatestone Institute, International Policy Council, Sheria Law Swallowing Indonesia
 103. Living With Shariah Law, Crime and Punishment in Indonesia, Aceh District
 104. 1 2 Gerald James Larson (2001), Religion and Personal Law in Secular India: A Call to Judgment, Indiana University Press, ISBN 0-253-33990-1
 105. "The Constitution (Forty-Second Amendment) Act, 1976". Government of India. 16 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150516173603/http://indiacode.nic.in:80/coiweb/amend/amend42.htm. Erişim tarihi: 1 December 2010.
 106. ""A skewed secularism?" by Christophe Jaffrelot". 21 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150321162617/http://www.sacw.net/article2081.html. Erişim tarihi: 27 July 2012.
 107. Tan Sri Datuk Ahmad Ibrahim, The full text of the Memorandum was inserted into paragraph 169 of the Commission Report.
 108. Islam's status in our secular charter
 109. Richard Y.W. Yeoh, Director, Institute of Research for Social Advancement, 20 July 2006, The Sun, Letters (Used by permission)
 110. Federation of Malaya Constitutional Proposals Kuala Lumpur: Government Printer 1957–Articles 53-61 (PDF document hosted by Centre for Public Policy Studies Malaysia, retrieved 8 February 2013
 111. The birth of Malaysia: A reprint of the Report of the Commission of Enquiry, North Borneo and Sarawak, 1962 (Cobbold report) and the Report of the Inter-governmental Committee, (1962–I.G.C. report), p. 58
 112. Wan Azhar Wan Ahmad, Malesia Constitution 17 March 2009, The Star (Malaysia)
 113. Zainon Ahmad, p. 2, 10 Sep 1983, New Straits Times
 114. Zurari AR, History contradicts minister’s arguments that Malaysia is not secular, October 22, 2012, The Malaysian Insider
 115. Temperman (2010), p. 77
 116. Burma. Dept. of Information and Broadcasting, Burma. Director of Information, Union of Burma, 1956 Burma, Volume 6, Issue 4, p. 84
 117. Juliane Schober, Buddism, Violance an dhe State in Burma (Myanmar) and Sri Lanka, Universitat Passau, retrieved 19 February 2013
 118. State and Church move towards greater separation in Norway | International Humanist and Ethical Union
 119. The Constitution of Sri Lanka: An Introduction
 120. 1 2 Temperman (2010), Search for,
 121. Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007) (Unofficial translation), FOREIGN LAW BUREAU, OFFICE OF THE COUNCIL OF STATE
 122. Andrew Harding, Buddhism, Human Rights and Constitutional Reform in Thailand, Asian Journal of Comparative Law, Volume 2, Issue 1 2007 Article 1, retrieved 19 February 2013

Konu hakkındaki yazılı kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.