Dünya ekonomisi

Dünya ekonomisi ya da küresel ekonomi, parasal hesap birimleri cinsinden ifade edilen uluslararası mal ve hizmet değişimi olarak kabul edilen Dünya'nın ekonomisidir. Bazı bağlamlarda iki terime ayrılır. "Uluslararası ekonomi" ya da "küresel ekonomi" ayrı ayrı ölçülmekte ve ulusal ekonomilerden ayrılmaktadır, buna karşın "dünya ekonomisi" sadece ayrı ülkelerin ölçümlerinin bir toplamıdır. Üretimdeki değerle ilgili asgari standardın ötesinde, dünya ekonomisinin tanımlarını, temsilciliklerini, modellerini ve değerlemelerini farklı şekilde kullanıp değiştirir. Dünya ekonomisini incelerken ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü kendi aralarında yaptıkları diyaloglar sonucunda çatışmaya veya birleşme ya da bütünleşme içerisine girmektedirler. Örnek olarak geçmişte yaşanan birçok ticari bloklaşmalar bunun göstergesi olabilir. Dünya ekonomisi için, küçük çaplı pazarların bir araya gelip bir bütün oluşturması denilebilir. Ama bu pazarlar için kendi içinde bir bütün oluşturduklarını söylemek pek mümkün değildir. Çünkü ülkeler kendi aralarındaki ilişkilerini iyi veya kötü bir şekilde bu pazarlara da yansıtmaktadırlar. Bu yüzden de evrensel bir bütünleşmeden bahsedilemez. O yüzden bu pazarların nasıl şekil alacağı konusunda bazı örgütler görev alır: Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü vb.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.