Düldül

Düldül, İslam halifesi Ali'nin katırıdır. Kır veya beyaz renkte olan ve genellikle dişi olduğu söylenen Düldül, Muhammed tarafından Ali'ye hediye edilmiştir. Daha sonraları klasik şövalye üçlemelerine (kahraman, kahramanın kılıcı, kahramanın atı) uygun olarak bir at şeklinde tasvir edilmiştir. Ali, Fars edebiyatı ile Türk edebiyatının klasik, tasavvufi, dini-destani metinlerinde genellikle Zülfikar adlı kılıcı ve Muhammed'in kendisine hediye ettiği Düldül isimli atıyla birlikte anılmakta ise de bu binek bir katırdır.

Kaynaklarda, Ali'nin savaşlarda ve özellikle savaş başlamadan önce yapılan mübârezelerde hasımlarını kılıcı Zülfikar ve Düldül'ün de maharetiyle alt ettiği belirtilir; bu sebeple edebî metinlerde bunlar onun âdeta ayrılmaz birer parçası olarak anılmıştır. Halk arasında Düldül güçlü, kuvvetli, çevik, zeki gibi anlamlarla özdeşleşmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/2/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.