Düşzamanı

Düşzamanı, Avustralya Aborjin mitolojisini birleştiren ana temadır. Rüyazamanının dört yönü bulunmaktadır: Her şeyin başlangıcı; ataların hayatı ve etkisi; yaşam ve ölüm tarzı; yaşamdaki gücün kaynağı. Rüyazamanı hem zamanın hem de her şeyin mevcut olduğu mekanın ötesindeki bir durumdur.

Gökkuşağı yılanının bir temsili, the Waugal

Düşzamanı

Avustralya yerlileri düş görmeyi "her şeyin bir anda" olduğu zaman olarak adlandırırlar çünkü rüyada geçmiş, an ve gelecek aynı anda mevcuttur. Düşzamanı kişinin hayatı süresinde uyanık bilinç haliyle tecrübe ettiği lineer bir zaman olmadığı Batılıların kavrayışında olduğu gibi öznel bir durum da değildir. Düşzamanı kabile üyeleri kabile kuralları ve geleneklerine uygun yaşadıklarında yüz yüze gelecekleri bir durumdur ve ritüellerle ve kabile mitolojilerini dinleyerek kişinin rüya zamanına girişinin sağlandığı nesnel bir durumdur.

Ölümün insan yaşamında bir son olmadığına inanan Aborjinler için rüyalarda ölmüş akrabalarla iletişim kurmak ve hatta rüya gören kişinin rüyadaki akrabaları tarafından iyileştirilmesi bile mümkündür. Ölüm kişinin uykuda geçici olarak gittiği Düşzamanından doğum yoluyla çıktığı ve daha sonra tekrar Düşzamanına geri gittiği hayat döngüsünün bir parçasıdır.

Kaynakça

Konuyla ilgili kaynaklar

  • Australian Dreaming: 40,000 Years of Aboriginal History. Derleyen ve düzenleyen Jennifer Isaacs. (1980) Lansdowne Press. Sydney. ISBN 0-7018-1330-X
  • C. Elbadawi, I. Douglas, The Dreamtime: A link to the past
  • Max Charlesworth, Howard Murphy, Diane Bell and Kenneth Maddock, 'Introduction' in Religion In Aboriginal Australia: An Anthology, University of Queensland Press, Queensland, Australia, 1984.
  • Anna Voigt and Neville Drury, Wisdom of the earth: the living legacy of the Aboriginal dreamtime, Simon & Schuster, East Roseville, NSW, Australia, 1997.
  • W.H. Stanner, After the Dreaming, Boyer Lecture Series, ABC 1968.

Ayrıca bakınız

RÜYAM Ben dün gece rüyamda ; karanlıklar içinde yürüyordum.karşımda ufak bir ışık belirdi.Yürüdükçe ışığa yaklaşıyordum.En sonunda her yer aydınlık oldu.Ve karşıma uzun boylu bembeyaz tüyleri olan bir at çıktı.Ata binmeyi bilmediğim halde aydınlığın içinde ata binebiliyordum.ve sonra uyandım...

"http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BC%C5%9Fzaman%C4%B1" adresinden alındı.

Dış bağlantılar

RÜYAM Ben dün gece rüyamda ; karanlıklar içinde yürüyordum.karşımda ufak bir ışık belirdi.Yürüdükçe ışığa yaklaşıyordum.En sonunda her yer aydınlık oldu.Ve karşıma uzun boylu bembeyaz tüyleri olan bir at çıktı.Ata binmeyi bilmediğim halde aydınlığın içinde ata binebiliyordum.ve sonra uyandım...

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.