Düşünce kuruluşu

Düşünce kuruluşu, ülkelerin politik karar alma süreçlerinde yöneticilere doğru ve gerçekçi politikalar belirleyebilmeleri amacıyla çeşitli tavsiyelerde bulunan, raporlar yayınlayan araştırma merkezleridir. Bir düşünce kuruluşu bulunduğu ülkenin iç veya dış siyasetinde yol gösterici çalışmalarda bulunabileceği gibi eğitim, sağlık, turizm gibi daha dar politik alanlara da yoğunlaşabilir.[1]

Günümüz dünyasında bilginin fazlalığı ve yayılma hızı göz önünde bulundurulduğunda devlet yöneticileri açısından ilgili alanda sağlıklı ve doğru verilerle en uygun kararları alabilmek geçmişe kıyasla daha zor hale gelmektedir. Uluslararası gelişmeler, çeşitli kurumlar tarafından yayınlanan raporlar, istatistiksel veriler ve istihbarat tutanakları gibi ülke içi ya da dışından gelen çok sayıda bilginin süzgeçten geçirilerek doğru bir şekilde değerlendirilmesindeki güçlükler düşünce kuruluşlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kuruluşlar uzman oldukları politik alanlarda yürüttükleri araştırma faaliyetleri neticesinde ilgili devlet kurumlarına çeşitli raporlar sunarak ya da önerilerde bulunarak bilimsel açıdan en doğru kararların alınabilmesi yönünde algı yaratmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde gelişmiş birçok ülkede çok sayıda düşünce kuruluşu yer almaktadır.[2]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.