Dördüncü Tekil Şahıs

Dördüncü Tekil Şahıs, Güray Süngü'nün 504 sayfalık ağır romanıdır.

Romanın kahramanı, zengin ve parçalanmış bir ailesi olan Mustafa Nihat'tır. Romanda ailesiyle, arkadaşlarıyla, çevresindeki herkesle arasına mesafe şartı koşan Mustafa Nihat'ın ölüm ve anlam arasındaki bağı kurma çabası öne çıkmaktadır.

Romanın konusu

Ergenlik yıllarında bir arkadaşının intiharına şahit olan Mustafa Nihat, yaşadığı bu olayın tesadüf olmadığına ve kendisine bâzı görevler yüklediğine inanmıştır. Bu inanç doğrultusunda hayatını düzenlemeye çalışırken o yıllar hayatına giren Salih ile bambaşka bir çerçeve kazanır. Salih'in gerekli bağ olduğuna ve onun karşısında ölmenin kendisini temizleyeceğine inanan Mustafa, bir süre sonra hayal kırıklığına uğrayacak ve roman da Mustafa'nın bu hayal kırıklığını bir kenara bırakarak başka bir yol bulma amacının öne çıktığı on dokuz yaşında başlayacaktır. Bu andan sonrası Mustafa'nın karmaşık hayatı ve hayatı algılayışı üzerine kurulmaktadır. Yeni bir aday, yeni bir hayat ve yeni bir ölüm peşinde, amacını kendisine bile hissettirmeyerek koşan Mustafa Nihat'ın geçmişi ve ailesi ile ilişkileri de açıldıkça herkesten gizlenen sırlar da açığa çıkmaya başlar.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.