Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas'ta Türkiye'nin 50.yılı münasebetiyle 1974 yılında kurulan fakülte.

Fakültede teorik ve pratik dersler verilir. Öğrenciler ilk 3 dönem teorik, sonraki 3 dönem ise Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pratik dersler alırlar. Çoğu tıp fakültesi gibi "Komite Sistemi" uygulanır. Geçme ortalaması o dönem için 60'tır. Döneme göre farklı sayıda ders kurulu sınavları uygulanır. Sene sonu ortalaması 60'ın altında olan öğrenciler yeni döneme geçemezler.

Cerrahi tıp bilimleri

Ana bilim dalları

Dahili Tıp Bilimleri

Ana bilim dalları

Temel Tıp Bilimleri

Ana bilim dalları

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.