Cuma

Cuma, Perşembe (Pençşenbe) ile Cumartesi (Cumaertesi) arasında kalan, haftanın beşinci günüdür. Kelime, Kur'an yoluyla Arapçaya, oradan da Türkçeye gelmiştir.

Cuma gününe Eski Türkçe'de "altınç" (altıncı) denir.

"Cuma" sözcüğünün kökünün Arapça olduğu varsayımına göre Kur'an bu günü haftalık toplantı günü sayması ile de uyuşarak "جمع CM'A" "toplanmak" kökünden gelir. Kur'an'dan önce bu gün için Araplar "arûbe, yevmü'l-arûbe يوم ال عروبة " ya da altıncı gün anlamında "yevmü's-sâdis يوم ال سادس" derlerdi.

  • Ayrıca erkek ismi olarak da kullanılmaktadır.
  • İslam'da Cuma toplu ibadet günüdür. Cuma Suresi, 1
  • Müslümanlar'da mübarek (kutsal)' gündür
  • Hristiyanlıkta Paskalya'dan önceki Cuma günü İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğu için yas günüdür.
  • Ayın 13'ünün Cuma'ya rastladığı günler bazı inanışlara göre uğursuz kabul edilir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.