Corpus luteum

Corpus luteum ya da korpus luteum (Latince: corpus luteum, çoğulu corpora lutea), sarı cisim dişi memelilerde görülen geçici bir endokrinal yapıdır. Her menstrüel siklusta yeni bir corpus luteum oluşur. Görece yüksek düzeylerde progesteron ile orta düzeylerde estradiol ile inhibin A üretimi ile ilgilidir. Hamileliğin ilk 8 haftasında progesteronun en çok üretildiği yerdir. Hamileliğin 8. haftasından sonra plasentada üretilen progesteron miktarı corpus luteum'da üretilen progesteron fazladır. Beslenme kaynaklı karotenoid konsantrasyonu nedeniyle sarı renklidir ve daha fazla Gonadotropin salıcı hormonun (GnRH) salgılanmaması dolayısıyla da Lüteinleştirici hormon (LH) ve Folikül-uyarıcı hormon (FSH) salgılanmaması için mutedil miktarda östrojen de salgılar.

Sarı cisim
Yumurtalık kesiti: 10 numara ile sarı cisim gösterilmektedir.
Latince isim corpus luteum
Sistem Üreme sistemi
Tanımlayıcılar
JSTOR corpus-luteum
Microsoft Academic 2910330334 2776608385, 2910330334
MeSH D003338
TA 3484
FMA 18619
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.