Comitia centuriata

Comitia Centuriata, MÖ. 450 yılında, esasen askeri ve mali zorunluluklar sonucu kurulan meclis.

Patriciler ve pleblerin de dahil olduğu, mal-mülk sahibi Roma vatandaşlarının orduya hizmet etmelerini sağlamak amacıyla, halkı beş kısımda değerlendirmiştir.[1] Cumhuriyet döneminin sonuna kadar, konsüller, censorlar, praetorlar, aediller, tribuneler ve diğer yüksek memurlar bu meclis tarafından seçilmiştir.[2] İhanet ve ceza davalarına bakmak, kanun koymak, savaş ve barış kararı almak da meclisin görevleri arasındaydı[3]; ancak verilen tüm kararlar için Senatus’un, ön onayını -patrium auctoritas- almakla yükümlüydüler. Örgütsel ve sayısal yapısı, yoksuldan çok zengin vatandaşların temsiline olanak sağlayan bu meclis, daimi mahkemeler kuruluncaya kadar cinayet davalarına da bakmıştır.

Kaynakça

  1. Livius, VIII,11, 2, 15; Alföldi, A, a.g.e., 1963, s.6,44; Fritz, V, K, Roman History, 1975, s.196.
  2. Livius, II, 56, 2; Giardiana, A, The Romans, 1989, s.40.
  3. Atlan, S, Roma Tarihi’nin Ana Hatları, I. Kısım Cumhuriyet Devri, 1970, s. 75.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.