Humbaracı Ahmed Paşa

Humbaracı Ahmed Paşa (ressam: Jean-Étienne Liotard)

Humbaracı Ahmed Paşa (1675 - 1747), Osmanlı ordusunun ıslahı için çalışmalar yapan Fransız asker.

İspanya Veraset Savaşları'nda ün kazanan ve XIV. Louis ile arası açılınca Avusturya'ya kaçan, Comte de Bonneval, Prens Eugen'in ordusunda Fransa'ya ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaştı.

Prensle arası bozulunca Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Bonneval, Ahmed adını aldı.[1] Sadrazam Topal Osman Paşa tarafından, Humbaracı Ocağı'nı düzene sokmakla görevlendirildi. 1729'da Osmanlı hizmetine girmiş ve ilk topçu okulunu kurmuştur Zamanın topçu subaylarına matematik dersleri veren Ahmed Paşa, Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa zamanında Beylerbeyi rütbesini aldı. Asıl görevi humbaracıları Batı usullerine göre yetiştirmek olmasına rağmen, devletin dış münasebetleri ile görevlendirildi. Katıldığı 1736 Seferi'nde Yeğen Mehmed Paşa'yla birlikte Avusturya'ya karşı savaştı. Sefer dönüşü gözden düşen Ahmed Paşa, Kastamonu'ya sürgün edildi (1738).

1747'de İstanbul'da öldü. Ölümünden sonra, kurduğu askeri mühendislik okulu tutucu yeniçerilerin muhalefeti nedeniyle kapatıldı. Galata Mevlevîhânesi avlusundaki mezarlıkta gömülüdür.[1]

Kaynakça

  1. 1 2 Belge, Murat (1993). İstanbul Gezi Rehberi (10. bas.). Tarih Vakfı Yurt Yayınları. s. 236. ISBN 9789753330022.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.