Cittaslow

Cittaslow, 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası bir belediyeler birliğidir. Kelime kökeni İtalyanca "Citta (Şehir)" ve İngilizce "Slow (Yavaş)" kelimelerinin birleşmesiyle türetilen Cittaslow, "Sakin Şehir" anlamında kullanılmaktadır.[1] Yavaş Hareketi'nin bir parçası olarak bilinmektedir. İtalya'nın dört küçük kentinin belediye başkanlarının (Bra - Francesco Guida, Orvieto - Stefano Cimicchi ve Positano - Domenico Marrone)1999 yılında bir araya gelerek Slow Food hareketini kentsel boyuta taşımak amacıyla Greve in Chianti Belediye Başkanı Paolo Saturnuni'nin önderliğinde kurulmuştur. Birliğe üye olmak isteyen kentlerin üye olabilmeleri için birliğin belirlediği kriterler üzerinden değerlendirilmesi ve Cittaslow felsefesine uygunluğu denetlenmektedir. Birlik kurulduğu zaman 59 olan bu kriterler 2013 yılında Uluslararası Bilim Komitesi tarafında yapılan bir çalışmayla güncellenmiş ve sayısı 70'e çıkmıştır. Kurulduğu ilk yıllarda İtalyan kentleri arasında yaygınlaşan hareket, günümüzde 28 ülkede 182 üyeye sahiptir.[2]

Organizasyon yapısı

Cittaslow, belediyelerin üye olabildiği, Merkezi İtalya'da bulunan uluslararası bir birliktir. Birliğin merkezi İtalya'nın Orvieto kentindedir.[3] Birlik'in üyeler arasında seçilen bir başkanı, başkan yardımcıları ve Birlik'in faaliyetlerini sürdürmekle görevli Genel Sekreteri bulunmaktadır. Birlik yerinden yönetim ilkeleri çerçevesinde Ulusal Ağlar kurmuştur. Cittaslow'a bir ülkeden 3 kentin üye olmasıyla bu 3 kent bir araya gelerek o ülkenin ulusal ağını oluşturur. Ulusal ağ oluşturan ülkeler Birliğin yönetim organı olan Uluslararası Koordinasyon Komitesinde temsil edilir.

Amaç

Cittaslow hareketinin kuruluş amacı kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan kentlerin birbirine benzemesine, aynılaşmasının önüne geçilmesidir. Kentlerin yönetilirken yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerin, zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi, birliğin üye kentler için ortaya koyduğu kriterler vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır.

Üyelik

Cittaslow Uluslararası Birliği'ne üye olmak isteyen kentler, birliğin belirlediği 70 kriter çerçevesinde projeler geliştirmesi bu projeleri belgeleyerek bir başvuru dosyası haline getirmesi gerekmektedir. Kentler kriterler çerçevesinde faaliyetlerin üzerinden kriterlerin gerçekleştirilme oranına göre değerlendirilmekte ve puan almaktadır. Bir kentin Cittaslow olması için Cittaslow felsefesine uygun hareket etmesi, nüfusunun 50.000 altında olması ve Birlik'e sunduğu başvuru dosyası üzerinden yapılan değerlendirmeden geçer puan alması gerekmektedir. Başvuru sürecinde aday kentlere Genel Merkez'den veya Ulusal Ağlardan temsilciler giderek yerinde değerlendirme yapabilir. Cittaslow üyelik kriterleri şu alt başlıklarda yer almaktadır:

  1. Çevre politikaları
  2. Altyapı politikaları
  3. Kentsel yaşam kalitesi politikaları
  4. Tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara dair politikalar
  5. Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar
  6. Sosyal uyum
  7. Ortaklıklar

Sakin şehirler

ABD'deki sakin şehirler

Almanya'daki sakin şehirler

Avustralya'daki sakin şehirler

Avusturya'daki sakin şehirler

Belçika'daki sakin şehirler

Birleşik Krallık'daki sakin şehirler

Danimarka'daki sakin şehirler

Finlandiya'daki sakin şehirler

Fransa'daki sakin şehirler

Güney Afrika'daki sakin şehirler

Güney Kore'deki sakin şehirler

Hollanda'daki sakin şehirler

İspanya'daki sakin şehirler

İsveç'deki sakin şehirler

İtalya'daki sakin şehirler

Kanada'daki sakin şehirler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sakin şehirler

Norveç'deki sakin şehirler

Polonya'daki sakin şehirler

Portekiz'deki sakin şehirler

Türkiye'deki sakin şehirler

Yeni Zelanda'daki sakin şehirler

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.