Cis-trans izomer

Organik kimyada stereoizomerin dalı olan cis-trans izomer, geometrik izomer, yapıca izomer ya da E-Z izomer gibi isimlerle ifade edilen durum, bir moleküldeki fonksiyonel grupların oryantasyonunu tanımlar. Genelde, çift bağ içeren izomerler dönemezler. Cis ve trans izomerler hem inorganik koordinasyon komplexlerinde hem organik moleküllerde meydana gelir.

cis-2-büten
trans-2-büten

Latince cis "aynı tarafta", trans "diğer tarafta" anlamına gelir. IUPAC'a göre "geometri izomer" ifadesi daha doğrudur. Optik izomerler için optikçe izomer, optik olmayanlar içinse diyastereomer denir.

Organik kimyada cis-trans izomer

Değişken gruplar aynı tarafa yöneldiğinde, diyastereomer cis; Gruplar farklı tarafa yöneldiğinde diyastereomer trans olarak adlandırılır. Örnek olarak, 2-butene cis veya trans halinde bulunabilir.

Alilik bileşikler de cis-trans izomer özellik gösterebilir. Bir geometrik izomer örneği olarak, halkalı yapıdan dolayı, 1,2-diklorsiklohegzan:

trans-1,2-diklorsiklohegzancis-1,2-diklorsiklohegzan
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.