Cinéma vérité

Cinéma vérité (Türkçe: "gerçek sinema"), Jean Rouch tarafından icat edilen, Dziga Vertov'un Kino-Pravda kuramından esinlenen ve Robert Flaherty'nin filmlerinden etkilenen bir belgesel film yapımı tarzıdır. Doğaçlamayı ve kamera kullanımını birleştirerek gerçeği meydana çıkarır veya kaba gerçekliğin arkasında gizlenmiş konuları vurgular.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.