Cilt altı amfizem

Cilt altı amfizem veya Cerrahi amfizem. Bazen kısaltılmış olarak SCE veya SE de denilir. ((İngilizce):Subcutaneous emphysema)

Cilt altı amfizem
Cilt altı amfizemi olan bir hastanın Karın tomografisinde (oklar ile gösterilmiştir)
Uzmanlık Acil tıp 

Plevrayı yırtmış kot kırıkları, toraks delici yaralanmaları, özafagus perforasyonları, basınçlı pnömotoraks gibi olaylarda hava akciğerlerden cilt altına geçer ve olayın şiddetine paralel olarak giderek yayılır. Mediastene yayılmış toraks patolojilerinde hava, mediasteni takiben kolayca boyun fasyaları arasında ilerleme imkânı bulur. Bazen bütün toraks duvarı, boyun, yüz ve göz kapaklarına yayılır. Perküsyonda krepitasyon(çıtırtı sesi) alınır, cilt altı amfizemi olan hastada pnömotoraks, hemotoraks, kosta kırıkları gibi ilave toraks patolojilerinin araştırılması şarttır.

Tedavi

Tedavisi kolaydır. Hava kendiliğinden rezorbe olur. Olay büyük ise amfizemli bölgeye birkaç enjektör iğnesi sağlanır ve iğneler cilt altına itilir, 24 - 48 saat yerinde tutulur veya cerrahi insizyon yapılarak hasta rahatlatılır. Torakstaki ilave olayların tedavisi gerçekleştirilir ve ciltaltı amfizemi 2-3 günde geçer. Torakstaki ilave olay tedavi edilmedikçe cilt altı amfizemi geçmez.

Sınıflandırma
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.