Chantal Mouffe

Chantal Mouffe (d. 1943, Charleroi, Belçika), Belçikalı politik kuramcı.

İngiltere'de University of Westminster'de profesör olarak görev yapmaktadır. En çok Ernesto Laclau ile beraber kaleme aldığı Hegemonya ve Sosyalist Strateji kitabıyla tanınmaktadır. Düşünceleri daha çok post-marksist olarak nitelendirilmektedir çünkü 1960'ların toplum ve öğrenci hareketlerinde ve dolayısıyla işçi sınıfı ve yeni toplum hareketlerine etkin olarak katılmışlardır (Mouffe açısından özellikle ikinci dalga feminizm önemlidir).

Eserleri

Türkçeye Çevrilenler

 • (Ernesto Laclau ile) Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. 1985
  (Hegemonya ve Sosyalist Strateji & Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, İletişim yay. 2008)
 • The Return of the Political. 1993 (Siyasetin Dönüşü, Epos yay. 2010)
 • (ed.) Deconstruction and Pragmatism. 1996 (Yapıbozum ve Pragmatizm, Sarmal yay. 1998)
 • The Democratic Paradox. 2000 (Demokratik Paradoks, Epos yay. 2009)
 • On the Political. 2005 (Siyasal Üzerine, İletişim yay. 2010)

Diğerleri

 • (ed.) Gramsci and Marxist Theory. 1979
 • (ed.) Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community. 1992
 • Le politique et ses enjeux. Pour une démocratie plurielle. 1994
 • (ed.) The Challenge of Carl Schmitt. 1999
 • (ed.) Feministische Perspektiven. 2001
 • (ed.) The legacy of Wittgenstein: Pragmatism or Deconstruction. 2001
 • Hegemony, Radical Democracy, and the Political. 2013
 • Agonistics: Thinking The World Politically. 2013

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.