Celsus Kütüphanesi

Celsus Kütüphanesi, İzmir, Selçuk'a bağlı Efes'te bulunan bir kütüphane kalıntısı. İlk çağ uygarlıklarından olan İyonya döneminde [1] inşa edilen[2] kütüphane iki katlıdır. Zamanında 14.000 kadar kitaba ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir.[3]

Celcus Kütüphanesi, restorasyon sonrası.

Yapının kalıntıları üzerinde yapılan çalışmalar, ön cephenin iki katlı görünümüne karşın, yapının üç katlı olduğunu göstermektedir. El yazmaları rulolar halinde, galerilerden oluşan üst katlarda saklanmıştır. 3. yüzyılda bölgeyi etkileyen depremler sırasında okuma salonu yanmış, ancak daha sonra tamir edilmiştir. Ön yüzünün yine Orta Çağ'da yaşanan bir deprem sonucu yıkıldığı sanılmaktadır. Depremde ön cephesi haricinde diğer kısımları yıkıldığından uzunca bir süre sonradan yapılan bir çeşmenin görkemli arka duvarı olarak kullanılmıştır.

Fotoğraflar

Kaynakça

  1. Milli Eğitim Bakanlığı, 9. Sınıf Tarih Kitabı, İlkçağ Medeniyetler Tarihi, İyonyalılar, sayfa 82
  2. Daniel Borden, Jerzy Elzanowski, Cornelia Lawrenz, Daniel Miller, Adele Smith, Joni Taylor, (Ed.) (2009). Başvuru Kitapları: Mimarlık. NTV Yayınları. ISBN 978-605-5813-17-7.
  3. Gerrard, Mike (2009). Katie Hallam (Ed.). The Traveller's Atlas: Europe (İngilizce). Londra: Barron's Educational Series. s. 125. ISBN 0-7641-6176-8. Library of Celsus, which was finished in AD 135 and contained up to fourteen thousand scrolls.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.