Castor ve Pollux Tapınağı

Koordinatlar: 41°53′29.88″K 12°29′8.74″D / 41.8916333°K 12.4857611°D / 41.8916333; 12.4857611

Forum Romanum'da Castor ve Pollux Tapınağı'nın harabeleri.

Castor ve Pollux Tapınağı Roma Forumunda yer alan ve ilk olarak MÖ 484 yılında yapılan Regillus Gölü savaşında elde edilen zafere şükretmek için inşaa edilmiş olan Roma tapınağı. Castor ve Pollux, Yunan mitolojisinde Zeus'un Leda'dan olan ikiz çocuklarıdır. Bu tanrılara ait tapınım kültü Yunanistan'dan Magna Graecia ve Güney İtalya'daki Yunan kültürü yoluyla Roma'ya geçmiştir.

Tarihi

Roma'nın son kralı Lucius Tarquinius Superbus ve müttefiki olan Latinler, henüz yeni kurulmuş olan Roma Cumhuriyetine karşı savaşmaya devam ediyorlardı. Roma diktatörü Aulus Postumius Albinus savaşı kazanmaları durumunda bir tapınak yaptırmayı adadı.

Efsaneye göre, Castor ve Pollux savaş alanında süvari olarak Romalılara yardım ederken görülmüştü. Ardından bir kez daha savaştan sonra Roma forumundaki Juturna kaynağında atlarını sularken görülmüşler ve böylece zaferi müjdelemişlerdi. Tapınak ikisinin görüldüğü yer olduğu düşünülen alanda inşaa edilmiştir ve Postumius’un oğlu tarafından MÖ 484 yılında bitirilmiştir.

Cumhuriyet döneminde tapınak Roma Senatosu için buluşma yeri olarak hizmet etmiş ve MÖ 2. yüzyıl ortalarında podyumu konuşmacılar için bir platform olarak kullanılmıştır. İmparatorluk döneminde ise tapınak ağırlık ve ölçü ofisi olarak kullanılmış ve devlet hazinesi burada saklanmıştır.

Arkaik tapınak MÖ 117 yılında Dalmaçyalılara karşı bir zafer kazanan Lucius Cecilius Metellus Dalmaticus tarafından tamamen yeniden inşaa ettirilmiştir. Bu ikinci tapınak Gaius Verres tarafından MÖ 73 yılında bir kez daha restore ettirilmiştir.

MÖ 14 yılındaki bir yangında büyük kısmı harap olan tapınak, Augustus'un evlatlığı ve geleceğin Roma İmparatoru Tiberius tarafından yeniden inşaa ettirilmiştir. Tiberius'un tapınağı MS 6 yılında tamamlanmıştır. Bu gün görülebilen kalıntıların podyum (podyum Metellus'un tapınağına aittir) haricindeki kısmı işte bu tapınağa aittir.

Mimari

Tapınak, kısa kenarlarda sekiz, uzun kenarlarda on bir Korint düzeninde sütünu sahip peripteral bir mabettir. Sahip olduğu tek cella mozaikle kaplıdır. Podyum 32×49.5 metre ölçülerinde olup 7 metre yüksekliğinderdir. Yapı opus caementicium (harçlı moloz) tekniğiyle inşaa edilmiş ve orijinal tapınakta sonradan sökülmüş olan tufa taşından levhalarla kaplanmıştır. Antik kaynaklara göre podyuma ulaşmak için tek tarafta merdivenler varken yapılan kazılar sonucunda her iki tarafta da merdivenler tanımlanmıştır.

Klasik harabeler

Forum Romanum'da buluna pek çok eser gibi bu tapınakta tahrip ve talan edilmiş ve geride kalan on beş yüzyıl boyunca bir harabeye dönüşmüştür. Tapınağın 4. yüzyılda henüz ayakta olduğu bilinse de sonraki yüzyıllarda neler olduğuna dair bir bilgi mevcut değildir. Geriye sadece üç sütun kalmış ve bunların önünden geçen cadde via Trium Columnarum (üç sütun yolu) olarak adlandırılmıştır. Podyum, kaplamaları olmadan günümüze ulaşmış olup mevcut üç sütun ve bir parça arşitrav sayesinde tapınak forumun cazibe merkezidir.

Kaynak

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.