Carpetbagger

Carpetbagger'ların öldürüleceğini belirten Ku Klux Klan posteri (1868)

Carpetbagger, ABD tarihinde Amerikan İç Savaşının 1865 yılında sona ermesiyle beraber yeniden yapılanma dönemi süresince Güney eyaletlerine gelen beyaz Kuzeyliler için kullanılan aşağılayıcı terimdir.

Yeniden yapılanmaya destek

Güney eyaletlerine gelen Kuzeyliler 1865-1877 yılları arasında bölgede özgürleşen köleler ve Cumhuriyetçileri destekelyen beyazlar olan Scalawaglar ile koalisyon kuracaklardır. Kuzeyden gelen carpetbaggerlar güneyde genellikle kendi kazançları için bölgeyi yağmalayanlar olarak tanımlanır. Özellikle zengin Kuzeyliler savaştan yeni çıkmış bölgede geniş arazileri, çiftlikleri, fabrikaları çok düşük fiyatlara alacaklardır. Ancak zengin Kuzeyliler bölgeye gelen beyazlar arasında azınlıktadır.[1] Gelenlerin arasında kölelik karşıtı olan din görevlileri ve öğretmenler hiç de azımsanmayacak sayıdadır. Eşitliğin sağlanması ve kölelikten kurtulanların eğitilmesi gibi görevleri gönüllülükle yerine getirecekler ve Radikal Cumhuriyetçilerin ilk iktidar yıllarında güney eyalet yönetimleriyle işbirliği halinde olacaklardır. Güneye gelen Kuzeyliler arasındaki sanayiciler özellikle çiftlikler satınalarak eski köleleri işçi olarak işe almış veya devasa demiryolu ihalelerini alarak yine eski köle işgücünden faydalanmışlardır. Güney ekonomisinin canlanmasına yol açan bu sermaye girişi ilk başlarda olumlu karşılanmıştır. Güneydeki görece geri konumdaki tarım toplumu kısa sürede sanayileşme hamlesine kalkacak, bununla beraber özellikle eğitim – öğretimde ivme yakalanacaktır. Bu dönemde genel ülke çapında yaşanan skandallar ve yolsuzluklar bölgede de yaşanacaktır.[2]

Terimin kökeni

1872 tarihinde Thomas Nast tarafından çizilmiş bu karikatür, bir Carpetbagger 'ı betimliyor.

İlk kez 1868 yılında kullanılmaya başlayan carpetbagger terimi, 19. yüzyılda ABD'de gezginlerin yaygın olarak kullandığı carpetbag (İngilizce Carpet: Halı, Bag: çanta, torba) adı verilen dokuma halıdan yapılmış seyahat çantaları veya valizlerden gelmektedir (Carpetbagger: Halı çantalı). Amerikan İç Savaşı'nın 1865'te sona ermesinden sonra savaşın mağlubu olan Güney eyaletlerinde yeniden yapılanma adı altında bölgenin eski zenginlerine ve toprak sahiplerine ağır vergiler salınmış, bunları ödeyemeyenler de arazilerini ve mal varlıklarını çok ucuz fiyatlardan elden çıkarmak zorunda kalmışlardı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen, çoğunluğu meteliksiz Kuzeyli maceraperestler birkaç parça eşyasını atlarının terkisine attıkları yegane mal varlıkları olan derme çatma halı çantalara doldurarak Güneye gelmişler ve yöresel geçici hükûmetlerin de yardım ve destekleriyle küçük meblağlar karşılığında büyük mallar edinmişlerdi. Bu sosyolojik olay aynı zamanda geleceğin birçok sonradan görme zengininin de ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Öne çıkan isimler

Tunis Campbell, siyahi bir New Yorklu işadamı 1863 yılında Savaş Bakanı Edwin Stanton tarafından Güney Karolina’daki özgürleştirilen eski kölelere yardımcı olması için kiralanır. İç savaşın sona ermesinden sonra Campbell Georgia’ya geçer ve eski köleler için toprak reformu gerçekleştirir. Tunis Campbell Georgia’dan Cumhuriyetçi Parti senatörü olacak ve Ku Klux Klan’a karşı siyahlardan oluşan milis kurmaya çalışacaktır. 1868 yılında beyazlar tarafından görevinden zorla alınsa da 1871 yılında yeniden görevine dönecektir. 1872 yılında tutuklanınca öldürülme tehlikesi üzerine hapisten kaçarak Boston’a yerleşir.

1839 yılında Kentucky’de dünyaya köle olarak gelen William Hines Furbush Ohio’da eğitim gördükten sonra 1862 yılında Arkansas’a gider. Şubat 1865’de Ohio’ya geri dönerek orduya katılır. Savaştan sonra özgür siyahların yeni bir toplum kurmaya çalıştığı Liberya’ya göçer. 18 ay sonra geri döner, 1870 yılında Arkansas’dadır.1873 ve 1879 yıllarında milletvekili seçilir.

Günümüzdeki kullanım

Deyim günümüzde ABD’de o bölgenin yerlisi olmamasına veya çok kısa süre orada yaşamış olmasına rağmen oradan aday olan siyasetçiler için kullanılmaktadır. ABD eski Başkanı George W. Bush’un erkek kardeşi Jeb Bush modern carpetbagger örneklerinden sayılmaktadır. Teksas’dan Florida’ya göçen Bush, 1999-2007 arasında 43. Florida valisi olarak görev yapmıştır.

Sinema ve edebiyatta carpetbaggers

Edebiyatta

Sinemada

Kaynakça

  1. Savaştan yenik çıkmış güneyliler, bölgelerinin yağmalanmakta olduğunu düşünmektedirler.
  2. Mississippi eyaleti Cumhuriyetçi Parti milletvekili olan ve ilk siyah ABD’li senatör olan Hiram Revels, Başkan Ulysses S. Grant’a yazdığı mektupa Kuzeyden gelenlerin Güney eyaletlerinde siyahları kışkırtarak kişisel çıkarları için kullandıklarını iddia etmiştir.
  3. "Harold Robbins Vurguncular" (Türkçe). www.cinairoman.com. 13 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151213140639/http://www.cinairoman.com/seriler.php?d=5,14,484&item=13885. Erişim tarihi: 30 Nisan 2010.
  4. "The Carpetbaggers (1964)/release dates" (İngilizce). IMDb. 19 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120819001233/http://www.imdb.com:80/title/tt0057917/releaseinfo. Erişim tarihi: 30 Nisan 2010.

Ayrıca bakınız

Konuyla ilgili yazılan eserler

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.