Carl Menger

Carl Menger (d. 23 Şubat 1840 - ö. 26 Şubat 1921), Avusturyalı iktisatçı.

Carl Menger
Untersuchungen über das Methode der socialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere, 1933

Eski bir ekonomi gazetecisiydi. Daha sonra akademik görevler aldı. 1903'te emekliye ayrıldı. Avusturya Okulu'nun kurucusu olarak tanındı. Marijinal fayda kuramıyla öznel değer kuramının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Menger iktisadi olguları bireylerin davranışına indirgeyerek değer kuramını bu temelde geliştirdi. Örneğin, bir malın değişim değerinin o malın kullanım değeriyle, yani tüketiciye sağladığı tatminle açıklanabileceğini öne sürdü. En önemli yapıtı olan Grundsätze der Volkswirtschaftslehre'de (1871; İktisadın İlkeleri) fayda, değer ve fiyat arasındaki ilişkileri ortaya koymaya çalıştı.

1867'de Krakow Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Menger, bir süre devlet hizmetinde çalıştı. Daha sonra 1873'te Viyana Üniversitesi'nde siyasal iktisat profesörü oldu.Bu görevini kısa kesintiler dışında 1903'e değin sürdürdü. Bu tarihten sonra da zamanını iktisatla ilgili araştırmalar yaparak geçirdi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.