Capistrano

Capistrano açık kaynak kodlu, web uygulamalarını web sunucularına yüklemekte kullanılan bir araç. Capistrano, web uygulamalarının her bir yüklemesi için sürüm bilgisi oluşturarak, uygulamayı kullanıma hazırlayana kadar yapılacak işlemleri otomatize eder.

Capistrano Ruby dili ile yazılmıştır, RubyGems aracılığı ile yüklenebilmektedir. Genelde Ruby on Rails uygulamalarını yüklemekte kullanılan Capistrano, PHP gibi diğer dillerde yazılmış web uygulamalarını yüklemekte de kullanılabilir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.