Canik beylikleri

Canik beylikleri, bugünkü Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in bir kısmına 14. ve 15. yüzyıllarda hakim olan ikinci dönem Anadolu beyliklerine verilen ad.

Canik Beylikleri
1300'ler-1460
Başkent (Çeşitli)
Yaygın diller Türkçe
Tarihçe  
 Kuruluşu
1300'ler
 Dağılışı
1460
Öncüller
Ardıllar
Türkiye Selçuklu Devleti
Osmanlı İmparatorluğu
Günümüzdeki durumu  Türkiye
Türk tarihi

Taceddinoğulları Beyliği, Bafra Beyliği, Kubadoğulları Emirliği, Taşanoğulları Beyliği, Kutluşahlar Beyliği ve Hacıemiroğulları Beyliği'nden haiz olan bu beylikler tek bir hanedanın hüküm sürdüğü belirli sınırlara sahip beylikler değil, her biri farklı bir aile tarafından yönetilen ve sınırları hâlen tam olarak belirlenemeyen beyliklerdir. Canik beylikleri zaman zaman kısmen veya tam bağımsız olmuşlarsa da çoğu zaman Eretna Beyliği, Kadı Burhaneddin Devleti ve Osmanlı Devleti'ne bağlı olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir.

Kaynakça

  • Dilcimen, Kâzım (1940), Canik Beyleri, Samsun: Ahali Matbaası
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.