Canboladoğlu

Canboladoğlu Ali Paşa, Celali isyanları'nda isyana önderlik etmiş kişilerdedir. Ali Paşa' nın atası olan Canbolad Bey, Yavuz Sultan Selim zamanında Kilis tarafına yerleştirilerek burası kendisine yurtluk olarak verilmiştir. Ali Paşa, amcası Hüseyin Paşa'nın Halep beylerbeyliğine getirilmesinden sonra Kilis beyliği görevine geldi. Hüseyin Paşa, Yusuf Sinan Paşa'nın İran seferinde yaşanan mağlubiyetten sorumlu tutularak 1605 yılında idam edilmiştir. Hüseyin Paşa'nın idamından sonra yeğeni Ali Paşa ile Hüseyin Paşa'nın emrindekilerle otuz bin kişilik kuvvet, devletin İran ve Avusturya seferlerindeki durumundan yararlanarak isyan etmiştir.[1]

Ali Paşa, Seyfoğlu Yusuf'u mağlup ederek Trablusşam'ı ve daha sonra Humus ve çevresini ele geçirdi. Ali Paşa kendi adına hutbe okutup hükümdarlığını ilan ettikten sonra askerlerini Osmanlı ordusu gibi düzenledi. Sadrazam Kuyucu Murat Paşa, Zitvatorok Antlaşması ile Avusturya Arşidüklüğü barış yapılmasından sonra hükümdarlığını ilan etmiş olan Canboladoğlu'nun üzerine yürüdü. Belen Geçidi'nin güneyindeki Oruç Ovasında 1607 yılında yapılan savaşta Canboladoğlu Ali Paşa yenilerek Halep'e kaçtı. Burada da duramayarak geri çekildi ve İstanbul'a kaçarak padişaha sığındı. Padişah I. Ahmed'le görüştükten sonra affedilerek kendisine Temeşvar beyliği verilerek orada bir yıl kalmıştır. Ancak buradaki halk zulmünden dolayı kendisini istemediğinden Belgrat'a gitti.[1]

Kuyucu Murat Paşa, Kalenderoğlu isyanını bastırıp İstanbul' a döndükten sonra ortada Celali elebaşı bırakmak istemediğinden damadı olan Belgrat muhafızı Kadı Ali Paşa' ya verdiği emir üzerine Canboladoğlu Belgrat' da boğdurulmuştur.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. 1 2 3 Osmanlı Tarihi, III. Cilt-I.Kısım, 10. baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2011, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.