Can Mirza Paşa

Can Mirza Paşa , Osmanlı devlet adamı.

1657 senesinde Anadolu valisi oldu. Köprülü Mehmed Paşa'nın aleyhtarı olarak Osmanlı Devleti'ne isyan eden Abaza Hasan Paşa'ya katıldı ve 300 kadar askeri Kütahya halkı tarafından katledildi. Bu sırada hükûmet tarafından Anadolu Eyaleti'ne Konakçı Ali Paşa tayin edildi. Can Mirza Paşa Kütahya ahalisinden intikam almak için epey müddet şehri muhasara eylediyse de halkın fevkalâde gayretine binaen muvaffak olamamıştır fakat Kütahya'yı kurtarmak için hükûmet tarafından gönderilen askeri mağlup etmiştir. Buna rağmen şehri elde edememiştir.[1]

Kabri Kütahya'nın Aksu mevkisindedir.

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 151, 152, 163
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/4/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.