Caban el-Kurdi

Caban el-Kurdi (Arapça: جابان الکوردي - Jaban al-Kurdi, Kürtçe: Cabanê Kurdî veya Gavan Kurdî, Künyesi: Ebu Meymun Caban el-Kurdi), Muhammed peygamberin Kürt asıllı sahabesi.[1][2][3][4]

Caban el-Kurdi, Müslüman olan ilk Kürtlerden olup ayrıca Muhammed peygamber tarafından "Bazen bölgesi"ne atanan İslam'ın ilk valilerindendir.
Caban'ın oğlu Meymun el-Kurdi de Müslüman olmuş ilk Kürtlerdendir.[5]

Arap tarihçi ve tefsir yazarı Alusi, "Ruhu'l Meani" adlı tefsir kitabında Caban el-Kurdi'den bahsederken Caban el-Kurdi'nin Muhammed'den bazı hadis aktardığını söylemektedir, bu bilgileri İbn Hâcer el-Askalanî'nin "El İsabe fi Temyizi's Sahabe" adlı eserine dayandırıyor.[6]

Caban el-Kurdi'nin mezarı Tikrit'te olduğu söyleniyor.

Kaynakça

  1. Mehmed Emin Zeki Bey, Kürd ve Kürdistan Ünlüleri, Çev: M. Baban-M. Yağmur-S. Kutlay, Öz-ge Yayınları, Ankara 2005, sh. 86
  2. İbn Hâcer el-Askalanî, El İsabe fi Temyizi's Sahabe
  3. Muhammed bin Süleyman el- Rudanî, Cem’ul- Fewaîd, çeviren: Naim Erdoğan, cilt 4, sayfa 284, Ocak Yayıncılık, İstanbul 2003
  4. Taberanî, El- Mucem’ul- Ewsat, cilt 4, sayfa 380
  5. Bekir Biçer, İslam Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler (7 ve 12. Yüzyıl Arası)
  6. Alusi, Ruhu'l Meani

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.