Ca'fer es-Sâdık

Ca'fer es-Sâdık (Arapça: جعفر الصادق; d. 699 veya 702, Medine - ö. 765, Medine) İsnâaşeriyye'nin altıncı, İsmâiliyye'nin beşinci imamı, Caferilik fıkhının kurucusu.

Ca'fer es-Sâdık
جعفر الصادق
İsnâaşeriyye'nin altıncı imamı
İsmâiliyye'nin beşinci imamı
Ca'ferî fıkhının kurucusu.
Ca'fer es-Sâdık ismi yazılı bir levha
Tam ismi
Ebû Abdullâh Ca‘fer bin Muhammed el-Bâkır bin Zeynelâbidîn
Babası Muhammed el-Bakır
Annesi Ümmü Ferve
Doğum 699 ila 702
Medine
Ölüm 765
Medine

Hayatı

699 veya 702 senesinde Medine’de doğdu. Babası Ali'nin torunu Zeynelâbidîn oğlu Muhammed el-Bakır annesi ise Ebu Bekir'in torunu Kâsım bin Muhammed'in kızı Ümmü Ferve'dir. Künyesi büyük oğlunun İsmail olmasından dolayı Ebu İsmail'dir ancak oğlunun kendisinden önce ölmesinden dolayı daha çok Ebu Abdullah olarak anılmıştır. En meşhur lakabı Sadık olmakla birlikte Tahir, Sabir, Âtır ve Fazıl lakaplarıyla da zikredilmiştir. İlk eğitimini dedesi Zeynelâbidîn ve babasından aldı. Şiilere göre babasının ölümünden sonra imamet görevini 34 yıl devam ettirdi.

Şiîlikteki önemi

Şiîlik’te On İki İmâmların altıncısı olan "Câʿfer es-Sâdık," İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek ile Musa el-Kâzım’ın da babasıdır. Şiî öğretisine göre Câʿfer-i Sâdık’ın en büyük özelliği ise tam bir rehber öğretmen olmasıdır.

Ölümü

Şiîlik öğretisine göre, Hicrî 148 aynı zamanda Milâdî 8 Aralık 765 tarihinde Abbâsî Hâlifesi Ebû Câʿfer "el-Mansûr"'un emriyle zehirletilerek öldürülmüştür.[1] Medine'de meşhur Bâki Mezarlığı'nda yatmaktadır.

Kaynakça

  1. Campo, Juan E. (2009). Encyclopedia of Islam (Encyclopedia of World Religions). ABD: Facts on File. s. 386. ISBN 978-0-8160-5454-1. 9 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2013.

Dış bağlantılar

Şii İslam unvanları
Önce gelen
Muhammed el-Bakır
İmâm Câʿfer es-Sâdık
Beşinci Mustâ‘lîyye/Nizâr’îyye
Altıncı Karmat’îyye/İsnâ‘aşer’îyye
Şîʿa İslâm İmâmı

743 - 765
Sonra gelen
İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek
İsmâ‘îl’îyye halefi
Sonra gelen
ʿAbd Allâh el-Eftâh
Eftâh’îyye halefi
Sonra gelen
Musa el-Kâzım
İsnâ‘aşer’îyye halefi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.