COVID-19 testi

Solunum koronavirüsü hastalığı 2019 (COVID-19) ve ilişkili SARS-CoV-2 virüsü için laboratuvar testi, virüsün varlığını ve enfeksiyona yanıt olarak üretilen antikorları tespit eder.

CDC'nin 2019-nCoV Laboratuvar Test Kiti

Örneklerde virüslerin varlığı, koronavirüs RNA'sını tespit eden RT-PCR ile doğrulanır. Bu test spesifiktir ve sadece SARS-CoV-2 virüsünün RNA'sını tespit etmek için tasarlanmıştır. Çok yeni veya aktif enfeksiyonları doğrulamak için kullanılır.

Antikorların tespiti ( seroloji ) hem tanı hem de popülasyon gözetimi için kullanılabilir. Antikor testleri, semptomları küçük olanlar da dahil olmak üzere kaç kişinin hastalığa yakalandığını gösterir. Hastalığın kesin mortalite oranı ve sürü bağışıklığı seviyesi bu testin sonuçlarından belirlenebilir.

Sınırlı testler nedeniyle, Mart 2020'den itibaren hiçbir ülke, popülasyonunda virüsün yaygınlığı hakkında güvenilir veriye sahip değildi.[1] 23 Mart'a kadar hiçbir ülke nüfuslarının% 3'ünden fazlasını test etmemişti ve ülkeler arasında ne kadar test yapıldığına dair büyük değişiklikler vardı [2]. Bu değişkenliğin, bazı ülkelerde önemli ölçüde fazla tahmin edilmesi muhtemel olan bildirilen vaka ölüm oranlarını da önemli ölçüde etkilemesi muhtemeldir.[3][4][5]

Test yöntemleri

6 Mart 2020 tarihi itibarıyla DSÖ, virüs tespiti için geliştirme laboratuvarları ve protokollerini listelemiştir   [6]
Ülke Enstitü Gen hedefleri
Çin Çin CDC ORF 1ab ve Nükleoprotein (N)
Almanya Charite RdRP, E, N
Hong Kong HKU ORF1b-nsp14, N
Japonya NIID Pancorona ve çoklu hedefler,</br> Spike proteini ( Peplomer )
Tayland Ulusal Sağlık Enstitüsü N-
Amerika Birleşik Devletleri ABD CDC N geninde üç hedef
Fransa Pasteur Enstitüsü RdRP'de iki hedef

PCR testleri

COVID-19 testi için bir nazofaringeal swabın gösterilmesi
COVID-19 testi için bir boğaz swabının gösterilmesi

Gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) [7] kullanılarak test, nazofaringeal sürüntü veya balgam örneği dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle elde edilen solunum örnekleri üzerinde yapılabilir.[8] Sonuçlar genellikle birkaç saat ila 2 gün içinde elde edilebilir.[9] Boğaz çubuklarıyla yapılan RT-PCR testi, sadece hastalığın ilk haftasında güvenilirdir. Daha sonra virüs, akciğerlerde çoğalmaya devam ederken boğazda kaybolabilir. İkinci haftada test edilen enfekte insanlar için, alternatif olarak derin hava yollarından emme kateteri ile örnek materyal alınabilir veya öksürük materyali (balgam) kullanılabilir.[10]

PCR makinesi olarak da bilinen bir termosikler veya termal cycler

Erken PCR testlerinden biri, gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) kullanılarak Ocak 2020'de Berlin'deki Charité'de geliştirildi ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından dağıtım için 250.000 kitin temelini oluşturdu.[11] Birleşik Krallık da 23 Ocak 2020'de bir test geliştirmişti.[12]

Güney Koreli şirket Kogenebiotech, 28 Ocak 2020'de klinik sınıf PCR tabanlı SARS-CoV-2 saptama kiti ( PowerChek Coronavirus ) geliştirdi.[13][14] Bu kit, tüm beta koronavirüsler tarafından paylaşılan "E" genini ve SARS-CoV-2'ye özgü RdRp genini arar.[15]

Çin'de BGI Grubu, PCR temelli SARS-CoV-2 tespit kiti için Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden acil kullanım onayı alan ilk şirketlerden biriydi.[16]

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 2019-Yeni Koronavirus (2019-nCoV) Gerçek Zamanlı RT-PCR Teşhis Panelini Uluslararası Reaktif Kaynağı aracılığıyla halk sağlığı laboratuvarlarına dağıtıyor.[17] Test kitlerinin eski versiyonlarındaki üç genetik testten biri, hatalı reaktifler nedeniyle yanlış sonuçlara ve Atlanta'daki CDC'de test darlığına neden oldu; bu, Şubat 2020'nin tamamı boyunca günde ortalama 100'den az numunenin başarıyla işlenmesiyle sonuçlandı. İki bileşen kullanan testlerin 28 Şubat 2020'ye kadar güvenilir olmadığı tespit edildi ve o zamana kadar eyalet ve yerel laboratuvarların teste başlamasına izin verilmedi.[18] Test, Acil Durum Kullanım Yetkisi kapsamında Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylandı.  

ABD ticari laboratuvarları 2020 Mart ayı başlarında teste başladı. 5 Mart 2020 itibarıyla LabCorp, RT-PCR'ye dayalı olarak ülke çapında COVID-19 testinin mevcut olduğunu duyurdu.[19] Quest Diagnostics benzer şekilde ülke çapında COVID-19 testini 9 Mart 2020'den itibaren kullanıma sunmuştur.[20] Herhangi bir miktar sınırlaması açıklanmadı; örnek toplama ve işleme CDC gerekliliklerine göre yapılmalıdır.

Rusya'da COVID-19 testi, Viroloji ve Biyoteknoloji VEKTÖR Devlet Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi ve üretildi. 11 Şubat 2020'de test, Sağlık Hizmetlerinde Federal Gözetim Hizmeti tarafından kaydedildi.[21]

12 Mart 2020'de Mayo Clinic'in COVID-19 enfeksiyonunu tespit etmek için bir test geliştirdiği bildirildi.[22]

13 Mart 2020'de Roche Diagnostics, 3.5 saat içinde yüksek hacimde gerçekleştirilebilecek bir test için FDA onayı aldı ve böylece bir makinenin 24 saatlik bir sürede yaklaşık 4.128 test yapmasına izin verdi.[23]

19 Mart 2020'de FDA, Abbott'un m2000 sistemi üzerinde bir test için Abbott Laboratories'e acil kullanım izni (EUA) verdi; FDA daha önce Hologic, LabCorp ve Thermo Fisher Scientific'e benzer yetki vermişti.[24] 21 Mart 2020'de, Cepheid de benzer şekilde 45 dakika süren bir test için FDA'dan EUA aldı.[25]

Yeni koronavirüsün nükleokapsid proteinine (N proteini) spesifik olarak bağlanan bir monoklonal antikor kullanan bir test, hızlı bir grip testi gibi 15 ila 20 dakika içinde sonuç sağlayabileceği umuduyla Tayvan'da geliştirilmektedir.[26]

2020 Mart'ında yapılan bir literatür incelemesi, " göğüs radyografilerinin erken evrelerde tanı değerinin çok az olduğu, ancak CT [ bilgisayarlı tomografi ] bulgularının semptom başlangıcından önce bile mevcut olabileceği sonucuna vardı. BT'nin tipik özellikleri arasında periferik, asimetrik ve posterior dağılımlı bilateral multilobar zemin cam opasiteleri yer alır.[27] Hastalık geliştikçe subplevral hakimiyet, çılgın kaldırım ve konsolidasyon gelişir.[28] Mevcut pandeminin başlangıç noktasında Wuhan'daki PCR ile CT'yi karşılaştıran bir çalışma, CT'nin PCR'den daha önemli olduğunu, ancak daha az spesifik olmasına rağmen, görüntüleme özelliklerinin birçoğunun diğer pnömoniler ve hastalık süreçleriyle örtüştüğünü göstermiştir.[29] Mart 2020 itibarıyla, Amerikan Radyoloji Koleji "CT'nin COVID-19 tanısı koymak için ilk basamak testi için veya ilk basamak testi olarak kullanılmaması gerektiğini" önermektedir.[30]

Mart 2020'den itibaren CDC, ilk tarama için PCR önermektedir.[31]

Antikorların tespiti

Enfeksiyona karşı immün yanıtın bir kısmı, IgM ve IgG dahil antikorların üretilmesidir. Bunlar semptomların başlamasından 7 gün sonra başlayan bireylerde enfeksiyonu tespit etmek, bağışıklığı belirlemek ve popülasyon gözetiminde kullanılabilir.

Deneyler merkezi laboratuvarlarda (CLT) veya bakım noktası testi (PoCT) ile yapılabilir. Birçok klinik laboratuvardaki yüksek verimli otomatik sistemler bu testleri gerçekleştirebilir, ancak bunların kullanılabilirliği her sistem için üretim hızına bağlı olacaktır. CLT için genellikle tek bir periferik kan örneği kullanılır, ancak bağışıklık yanıtını takip etmek için seri örnekler kullanılabilir. PoCT için genellikle cilt delinmesi ile tek bir kan örneği elde edilir. PCR yöntemlerinden farklı olarak tahlilden önce bir ekstraksiyon aşamasına gerek yoktur.

26 Mart 2020'de FDA, ajansa gerektiği gibi bildirim sağlayan ve şimdi antikor testlerini dağıtabilen 29 kuruluşu seçti.[32] Kısa süre önce FDA tarafından onaylanan bir test [33] 15 dakikada sonuç verebiliyor. Bir haber bültenine göre% 91 klinik özgüllük oranı ve% 99 klinik duyarlılık oranı var. Oldukça hassas bir test nadiren hatalı sonuç verir. Oldukça spesifik bir test nadiren testin hedefi olmayan herhangi bir şey için pozitif bir sınıflandırma kaydeder.

Mart 2020'nin sonlarında, Euroimmun Tıbbi Laboratuvar Teşhisi ve Epitop Teşhisi, kan numunelerindeki virüse karşı IgG ve IgA antikorlarını tespit edebilen test kitleri için Avrupa onayları aldı. Test kapasitesi saatler içinde birkaç yüz örnektir ve bu nedenle viral RNA'nın geleneksel PCR tahlilinden çok daha hızlıdır. Antikorlar genellikle enfeksiyonun başlamasından 14 gün sonra saptanabilir.[34]

Diğer viral tespit yöntemleri

ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2020'de Abbott Laboratories'den bir COVID-19 test kiti sergiledi

FDA, PCR yerine izotermal nükleik asit amplifikasyon teknolojisi kullanan bir testi onayladı.[35] Bu, bir dizi alternatif sıcaklık çevrimi gerektirmediğinden, bu yöntem beş dakika gibi kısa bir sürede pozitif sonuçlar ve 13 dakika içinde negatif sonuçlar verebilir. Şu anda ABD'de bu makinelerin yaklaşık 18.000'i var ve Abbott günde 50.000 test yapmak için üretimi hızlandırmayı bekliyor.[36]

Test Yaklaşımları

Hong Kong, şüpheli hastaların evde kalabileceği bir plan hazırladı. Plana göre acil servis hastaya örnek tüp verecekti, hastalar tükürdüler, geri gönderdiler ve bir süre sonra test sonucu aldılar.[37]

İngiliz NHS, evde şüpheli vakaları test etme planını uyguladığını açıkladı ve bu da bir hastanın hastaneye gelmesi veya başka bir ambulansın kullanılması durumunda dezenfekte edilmesi riskini ortadan kaldıran bir durum olduğunu açıkladı.[38]

Şüpheli vakalar için geçiş merkezlerinde uygulanan COVID-19 testinde, sağlık uzmanı uygun önlemler kullanarak numune alır.[39][40] Geçiş merkezleri, Güney Kore'nin herhangi bir ülkenin en hızlı, en kapsamlı testlerinden bazılarını yapmasına yardımcı oldu.[41]

Almanya'da Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği, 2 Mart'ta, ayakta tedavi ortamında günde yaklaşık 12.000 test kapasitesine sahip olduğunu ve önceki hafta 10.700 test yapıldığını söyledi. Test bir doktor tarafından sipariş edildiğinde masraflar sağlık sigortası tarafından karşılanıyor.[42] Robert Koch Enstitüsü başkanına göre, Almanya haftada toplam 160.000 test kapasitesine sahip.[43] 19 Mart tarihi itibarıyla birçok büyük şehirde test yapıldı.[44] 26 Mart 2020 tarihi itibarıyla Almanya'da yapılan testlerin toplam sayısı bilinmemektedir, çünkü sadece olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Sağlık bakanı Jens Spahn haftada 200.000 test yapıldığını tahmin ediyor.[45] İlk laboratuvar araştırması, 12/2020 takvim haftası itibarıyla, 12/2020 haftasına kadar dahil olmak üzere toplam en az 483.295 örneğin test edildiğini ve 33.491 örneğin (% 6.9) SARS-CoV-2 için pozitif tespit edildiğini ortaya koydu.[46]

İsrail'de, Technion ve Rambam Hastanesindeki araştırmacılar 64 hastadan aynı anda test örnekleri aldı ve örnekleri bir araya getirerek ve sadece birleşik numunenin pozitif olduğu tespit edildiğinde daha fazla test ederek bir test metodu geliştirdi.[47][48][49]

Wuhan'da "Huo-Yan" adında geçici bir 2000 metrekarelik acil durum tespit laboratuvarı (Çince: 火眼 veya İngilizce: Ateş Gözü") 5 Şubat 2020'de günde 10.000'den fazla örneği işleyebilen BGI,[50][51] tarafından açılmıştır.[52] BGI kurucusu Wang Jian tarafından denetlenen ve 5 gün süren yapı ile [53] ilgili modelleme, Hubei'deki vakaların % 47 daha yüksek olacağını ve bu test kapasitesi olmasaydı karantina ile mücadele maliyetinin iki katına çıkacağını gösterdi. Wuhan Laboratuvarı hemen Shenzhen Tianjin, Pekin ve Şanghaydaki Huo-Yan laboratuvarlarını Çin genelinde toplam 12 il içinde takip etti. 4 Mart 2020 itibarıyla günlük toplam üretim miktarı 50.000 testtir.[54]

Origami Tahlilleri tarafından salınan ve sadece 93 tahlil kullanarak COVID19 için 1122 hasta örneğini test edebilen açık kaynaklı, çoklanmış tasarımlar piyasaya sürülmüştür.[55] Bu dengeli tasarımlar robotik sıvı işleyicilerine ihtiyaç duymadan küçük laboratuvarlarda çalıştırılabilir.

Mart ayına kadar, AB'de, İngiltere'de [56] ve ABD'de eksiklikler ve yetersiz miktarda reaktif kitle testinde ihtiyaç oluştu.[57][58] Bu, bazı yazarların 98 °C (208 °F)'de ısıtma örneklerini içeren örnek hazırlama protokollerini daha fazla test için RNA genomlarını serbest bırakmak üzere 5 dakika boyunca tutulması gerektiğini keşfetmesine yol açtı.[59][60]

31 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer ülkelere kıyasla artık kişi başına daha fazla Coronavirüs için test yaptığı ve nüfusun büyük kısmına ulaşmak için test düzeyini yükseltmek üzere olduğu açıklandı [61]. Bu, araç içinde test olanağının bir kombinasyonu ve Grup 42 ve BGI'den (Çin'deki "Huo-Yan" acil durum tespit laboratuvarlarına dayanarak) nüfus ölçeğinde bir kitlesel verimlilik laboratuvarı satın alma vasıtasıyla oldu. 14 gün içinde yapılan laboratuvar günde on binlerce RT-PCR testi yapabilmektedir ve bu ölçüde dünyada Çin dışında faaliyet gösteren ilk firmadır [62] .

Üretim ve hacim

Amerika Birleşik Devletleri'nde günde yapılan test sayısı.
</br> Mavi: CDC laboratuvarı
</br> Turuncu: Halk sağlığı laboratuvarı
</br> Gri: Raporlama gecikmesi nedeniyle veri eksik
</br> Gösterilmemiş: Özel laboratuvarlarda test etme; 26 Mart'a kadar toplam günlük 100.000'i aştı [63]

Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs genetik profilinin farklı bölümlerini hedefleyen farklı test reçeteleri geliştirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, düşük gelirli ülkelere gönderilen kendi kitlerini geliştirmek için kaynakları olmayan üretim kitleri için Alman reçetesini kabul etti. Alman reçetesi 17 Ocak 2020'de yayınlandı; ABD Hastalık Kontrol Merkezleri tarafından geliştirilen protokol 28 Ocak'a kadar mevcut değildi ve ABD'deki mevcut testleri geciktirdi [64]

Çin [65] ve Amerika Birleşik Devletleri [66], salgının başlarında test kitlerinin güvenilirliği ile ilgili problemler yaşadılar ve bu ülkeler ve Avustralya [67] sağlık uzmanları tarafından yapılan testler için talep ve önerileri karşılamak için yeterli kit sağlayamadılar. Buna karşılık uzmanlar, Güney Kore'nin geniş kapsamlı test kullanılabilirliğinin yeni koronavirüsün yayılmasını azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Test kapasitesi, büyük ölçüde özel sektör laboratuvarlarında, Güney Kore hükümeti tarafından birkaç yıl içinde oluşturulmuştur.[68] 16 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınının ilerlemesini yavaşlatmanın en iyi yolu olarak test programlarını hızlandırmaya çağırdı.[69][70]

Virüsün geniş yayılması nedeniyle yüksek test talebi, özel ABD laboratuvarlarında yüz binlerce testin birikmesine neden oldu, sürüntü ve kimyasal reaktiflerinin tedariki zorlandı.[71]

Kesinlik

Mart 2020'de Çin [65] test kitlerinde doğrulukla ilgili sorunlar bildirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, CDC tarafından geliştirilen test kitlerinde "kusurlar" vardı; hükümet daha sonra özel testleri engelleyen bürokratik engelleri kaldırdı.[66]

İspanya, enfekte ve test edilenlerin en az% 80'ini tespit etmesi gereken test kitlerini Çin'den satın aldı, ancak sadece% 30'unun tespit edildiği bulundu.[72]

Çek Cumhuriyeti'nin Çin'den satın aldığı test kitlerinin% 80'i yanlış sonuç verdi.[73][74]

Slovakya, Çin'den yanlış olduğu tespit edilen 1.2 milyon test kiti satın aldı. Başbakan Matovic bu testleri Tuna nehrine atmayı önerdi.[75] .

Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan Ateş Kara, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı test kitlerinin "yüksek hata oranına" sahip olduğunu ve "onları kullanıma sokmadığını" söyledi.[76][77]

İngiltere, Çin'den 3,5 milyon test kiti satın aldı ancak Nisan 2020'nin başlarında bunların kullanılamayacağını açıkladı.[78][79]

Etki

Testler, pozitif tespit edilenlerin karantinası ve SARS-CoV-2 pozitif kişilerin temas ettiği kişilerin izlenmesi ile devam etti, olumlu sonuçlarla sonuçlandı.

İtalya

İtalya'daki ilk COVID-19 ölümünün gerçekleştiği İtalyan kasabası Vò'da çalışan araştırmacılar, yaklaşık on gün arayla yaklaşık 3.400 kişinin tüm nüfusu üzerinde iki tur test yaptılar. Pozitif tespit edilen insanların yaklaşık yarısında hiçbir belirti yoktu ve keşfedilen tüm vakalar karantinaya alındı. Komün seyahat kısıtlamasıyla, bu yeni enfeksiyonlar tamamen ortadan kaldırıldı.[80]

Singapur

Sıkı bir şekilde temas izleme, gelen seyahat kısıtlamaları, testler ve karantinaya alma ile Singapur'daki 2020 koronavirüs pandemisi, diğer gelişmiş ülkelere göre çok daha yavaş ilerlemiştir, ancak restoranların ve perakende kuruluşlarının zorla kapatılması gibi aşırı kısıtlamalar olmamıştır. Birçok etkinlik iptal edildi ve Singapur, sakinlere 28 Mart'ta evde kalmalarını tavsiye etmeye başladı, ancak okullar 23 Mart'ta tatil molasından sonra, zamanında yeniden açıldı.[81]

Diğerleri

Diğer bazı ülkeler pandemiyi sıkı temas takibi, gelen seyahat kısıtlamaları, testler ve karantinaya alma ile, ancak İzlanda [82] ve Güney Kore [83] gibi daha az agresif kısıtlamalarla yönetmiştir.

Doğrulayıcı test

WHO, test kapasitesi olmayan ülkelerin ve COVID-19 konusunda sınırlı deneyime sahip ulusal laboratuvarların, ilk beş pozitif ve ilk on negatif COVID-19 örneğini, doğrulayıcı test için 16 WHO referans laboratuvarından birine göndermesini önermektedir.[84] 16 referans laboratuvarından 7'si Asya'da, 5'i Avrupa'da, 2'si Afrika'da, 1'i Kuzey Amerika'da ve 1'i Avustralya'da bulunmaktadır.[85]

Ülkelere Göre COVİD-19 Testi

Test rakamları ülkelerin test politikasından etkilenmektedir. Vaka sayıları da dahil olmak üzere birçok açıdan birbirine benzeyen ülkelerde test rakamları birbirinden uzaksa bu ülkelerin test politikasını ortaya koymaktadır. Bazı ülkeler sadece hastalık belirtisi gösterenleri test ederken, teste erişimi daha fazla olan ülkeler belirti göstermeyenleri de test etmektedir. Sadece belirti gösterenleri test eden ülkelerin test/onaylanmış vaka oranı rastgele kişileri de test eden ülkelere göre daha yüksek olacaktır. Benzer nüfuslara sahip ülkelerden biri diğerine göre daha fazla test yaptıysa test/milyon kişi başına test oranı daha yüksek olacaktır.

Ülkelere göre COVID-19 test istatistikleri
Sıra Ülke Tarih[lower-alpha 1] Test edilen Birimler[lower-alpha 2] Onaylanmış

(Vakalar)

% Test /

milyon kişi

Onaylanmış /

milyon kişi

Kay
1 Afganistan 6 Şubat 2021 61 numune 55.335 90713.1 1 1682 [86]
2 Almanya 6 Şubat 2021 738 numune 2.284.110 309500 8 27464 [87]
3 Amerika Birleşik Devletleri 6 Şubat 2021 1.424 27.495.241 1930845.5 4 83278 [88][89]
4 Arjantin 5 Şubat 2021 1.078 numune 1.970.009 182746.6 23 43414 [90]
5 Arnavutluk 6 Şubat 2021 503 numune 84.212 16741.9 176 29590 [91]
6 Avustralya 6 Şubat 2021 35 numune 28.848 82422.8 1 1124 [92]
7 Avusturya 6 Şubat 2021 885 422.522 47742.5 99 47392 [93]
8 Azerbaycan 6 Şubat 2021 310 231.022 74523.2 30 22882 [94]
9 Bahreyn 6 Şubat 2021 218 106.713 48950.9 136 67030 [95]
10 Bangladeş 6 Şubat 2021 49 numune 537.770 1097489.7 0 3179 [96]
11 Barbados 6 Şubat 2021 63 1.676 2660.3 219 5839 [97]
12 Belçika 6 Şubat 2021 1.833 numune 721.432 39357.9 158 62578 [98]
13 Beyaz Rusya 6 Şubat 2021 188 numune 256.959 136680.3 19 27311 [99]
14 Bhutan 5 Şubat 2021 1 numune 861 86100 1 1149 [100]
15 Birleşik Arap Emirlikleri 6 Şubat 2021 92 323.402 351523.9 9 32698 [101]
16 Birleşik Krallık 6 Şubat 2021 1.646 numune 3.929.835 238750.6 24 57888 [102]
17 Bolivya 6 Şubat 2021 908 vaka 225.910 24879.9 78 19419 [103]
18 Bosna-Hersek 5 Şubat 2021 1.461 numune 123.434 8448.5 445 37620 [104]
19 Brezilya 6 Şubat 2021 1.079 numune 9.456.345 876398.9 5 44614 [105][106]
20 Bulgaristan 5 Şubat 2021 1.345 numune 223.059 16584.3 193 32087 [107]
21 Burkina Faso 21 Mayıs 2020 6,642 numune 814 12.2 317 38 [108][109]
22 Cezayir 2 Haziran 2020 18,928 vaka 9,513 50.2 434 218 [110]
23 Çin 6 Şubat 2021 3 numune 89.681 2989366.6 0 63 [111]
24 Çek Cumhuriyeti 6 Şubat 2021 1.598 numune 1.030.112 64462.5 149 96322 [112]
25 Danimarka 6 Şubat 2021 382 vaka 201.186 52666.4 65 34536 [113]
26 Ekvador 6 Şubat 2021 843 numune 257.115 30500 48 14649 [114]
27 El Salvador 6 Şubat 2021 257 56.237 21882.1 39 8670 [115]
28 Endonezya 6 Şubat 2021 114 vaka 1.147.010 1006149.1 0 4254 [116]
29 Ermenistan 6 Şubat 2021 1.050 167.937 15994 354 56678 [117]
30 Estonya 6 Şubat 2021 344 numune 47.512 13811.6 258 35750 [118]
31 Etiyopya 5 Şubat 2021 18 numune 140.883 782683.3 0 1397 [119]
32 Fas 6 Şubat 2021 225 vaka 474.966 211096 6 13196 [120]
33 Fildişi Sahili 6 Şubat 2021 6 29.567 492783.3 0 1117 [121]
34 Filistin 6 Şubat 2021 362 numune 162.029 44759.3 72 32557 [122]
35 Filipinler 6 Şubat 2021 101 numune 535.521 530218.8 0 4910 [123]
36 Finlandiya 6 Şubat 2021 124 numune 47.262 38114.5 22 8594 [124]
37 Fransa[lower-alpha 3] 6 Şubat 2021 1.206 3.317.333 275069 17 49440 [125][126]
38 Gana 5 Şubat 2021 14 70.046 500328.5 0 2262 [127]
39 Gine 6 Şubat 2021 6 vaka 14.665 244416.6 0 1167 [121]
40 Grenada 5 Şubat 2021 9 numune 148 1644.4 80 1321 [128]
41 Güney Afrika 6 Şubat 2021 773 vaka 1.473.700 190646.8 12 24717 [129]
42 Güney Kore 6 Şubat 2021 29 vaka 80.524 277668.9 0 1555 [130]
43 Hırvatistan 6 Şubat 2021 1.258 vaka 235.126 18690.4 309 57938 [131]
44 Hindistan 6 Şubat 2021 112 numune 10.827.170 9667116 0 7925 [132][133]
45 Hollanda 6 Şubat 2021 837 vaka 1.001.826 119692.4 47 57247 [134]
46 Irak 6 Şubat 2021 322 numune 627.416 194849.6 8 15626 [135]
47 İran 6 Şubat 2021 690 numune 1.459.370 211502.8 8 17433 [136]
48 İrlanda 6 Şubat 2021 739 numune 202.548 27408.3 150 41155 [137]
49 İspanya 5 Şubat 2021 1.313 numune 2.971.914 226345.3 27 62791 [138][139]
50 İsrail 6 Şubat 2021 551 685.583 124425.2 59 74196 [140]
51 İsveç 5 Şubat 2021 1.195 vaka 588.062 49210.2 115 56824 [141]
52 İsviçre[lower-alpha 4] 6 Şubat 2021 1.105 numune 531.873 48133.3 128 61707 [142]
53 İtalya 6 Şubat 2021 1.506 numune 2.625.098 174309.2 24 43573 [143]
54 İzlanda 5 Şubat 2021 85 numune 6.021 7083.5 231 16419 [144]
55 Jamaika 6 Şubat 2021 120 numune 16.841 14034.1 44 6176 [145]
56 Japonya 6 Şubat 2021 49 numune 401.355 819091.8 0 3186 [146]
57 Kamerun 5 Şubat 2021 18 30.313 168405.5 0 1141 [121]
58 Kanada 6 Şubat 2021 545 vaka 800.348 146852.8 14 20982 [147]
59 Karadağ 6 Şubat 2021 1.331 numune 64.739 4863.9 2140 104103 [148]
60 Katar 6 Şubat 2021 89 vaka 153.690 172685.3 32 55903 [149]
61 Kazakistan 6 Şubat 2021 134 numune 193.966 144750.7 7 10338 [150]
62 Kenya 6 Şubat 2021 33 numune 101.690 308151.5 0 2137 [151]
63 Kıbrıs[lower-alpha 5] 5 Şubat 2021 173 numune 31.512 18215 197 35976 [152]
64 Kırgızistan 6 Şubat 2021 216 numune 84.992 39348.1 32 12948 [153]
65 Kolombiya 5 Şubat 2021 1.082 numune 2.142.660 198027.7 21 42536 [154]
66 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2 Haziran 2020 9,508 3,195 33.6 106 35.6 [155]
67 Kosova 26 Haziran 2020 22,930 numune 2,494 10.8 12665 1377 [156]
68 Kosta Rika 5 Şubat 2021 522 numune 196.438 37631.8 102 38432 [157]
69 Kuzey Kıbrıs[lower-alpha 6] 20 Ocak 2021 373.605 1.971 0.5 1061483 5599 [158]
70 Kuzey Kore 17 Nisan 2020 740 vaka 0 0 28 0 [159]
71 Kuzey Makedonya 6 Şubat 2021 1.400 94.599 6757 674 45562 [160]
72 Küba 6 Şubat 2021 21 32.011 152433.3 1 2859 [161]
73 Letonya 6 Şubat 2021 708 numune 71.320 10073.4 372 37521 [162]
74 Libya 5 Şubat 2021 279 vaka 122.894 44048 40 17885 [163]
75 Litvanya 6 Şubat 2021 1.084 numune 186.278 17184.3 387 66639 [164]
76 Lübnan 6 Şubat 2021 523 317.836 60771.7 76 46566 [165]
77 Lüksemburg 6 Şubat 2021 937 numune 51.689 5516.4 1496 82556 [166]
78 Macaristan 6 Şubat 2021 1.350 numune 375.125 27787 138 38397 [167]
79 Madagaskar 5 Şubat 2021 10 vaka 19.065 190650 0 726 [168]
80 Malavi 5 Şubat 2021 40 numune 26.360 65900 2 1377 [169]
81 Maldivler 6 Şubat 2021 99 numune 16.656 16824.2 258 43472 [170]
82 Malezya 6 Şubat 2021 26 vaka 238.721 918157.6 0 7305 [171]
83 Malta 6 Şubat 2021 631 numune 18.576 2943.8 1226 36100 [172]
84 Mauritius 5 Şubat 2021 8 numune 584 7300 6 461 [173]
85 Meksika 6 Şubat 2021 1.266 vaka 1.912.871 151095.6 9 14968 [174]
86 Mısır 5 Şubat 2021 92 numune 168.597 183257.6 0 1673 [175]
87 Moldova[lower-alpha 7] 6 Şubat 2021 876 numune 164.243 18749.2 331 62202 [176]
88 Mozambik 6 Şubat 2021 14 44.112 315085.7 0 1467 [177]
89 Myanmar 5 Şubat 2021 58 numune 141.304 243627.5 1 2577 [178]
90 Nepal 6 Şubat 2021 69 271.806 393921.7 2 9061 [179]
91 Nijerya 5 Şubat 2021 8 numune 137.654 1720675 0 667 [180]
92 Norveç 6 Şubat 2021 107 vaka 64.585 60359.8 19 12021 [181]
93 Özbekistan 6 Şubat 2021 18 numune 79.045 439138.8 0 2300 [182]
94 Pakistan 6 Şubat 2021 53 553.128 1043637.7 0 2504 [183]
95 Panama 5 Şubat 2021 1.246 325.487 26122.5 291 76075 [184]
96 Paraguay 5 Şubat 2021 388 numune 136.890 35280.9 53 18874 [185]
97 Peru 5 Şubat 2021 1.261 numune 1.173.045 93024.9 38 35954 [186]
98 Polonya 6 Şubat 2021 1.031 numune 1.545.530 149905.9 26 40294 [187]
99 Portekiz 6 Şubat 2021 1.371 numune 761.906 55573 133 74000 [188]
100 Romanya 6 Şubat 2021 982 numune 743.343 75696.8 50 38306 [189]
101 Ruanda 6 Şubat 2021 17 16.337 96100 1 1290 [190]
102 Rusya 6 Şubat 2021 522 numune 3.951.233 756941.1 3 26925 [191][192]
103 Saint Lucia 6 Şubat 2021 98 1.813 1850 548 10145 [193]
104 Senegal 6 Şubat 2021 40 28.489 71222.5 2 1705 [194]
105 Sırbistan 6 Şubat 2021 472 vaka 406.352 86091.5 68 58664 [195]
106 Singapur 6 Şubat 2021 5 numune 59.675 1193500 0 10462 [196][197]
107 Slovakya 6 Şubat 2021 940 numune 261.774 27848.2 172 47962 [198]
108 Slovenya 6 Şubat 2021 1.737 numune 173.201 9971.2 828 82586 [199]
109 Sri Lanka 6 Şubat 2021 16 vaka 68.576 428600 0 3145 [200]
110 Sudan 2 Haziran 2020 7,825 numune 5,173 66.1 178 117 [201]
111 Suudi Arabistan 6 Şubat 2021 182 369.961 203275.2 5 10811 [202]
112 Şili 6 Şubat 2021 983 numune 748.082 76101.9 50 38445 [203]
113 Tanzanya 29 Nisan 2020 652 480 73.6 10 8 [121]
114 Tayland 6 Şubat 2021 1 vaka 23.134 2313400 0 346 [204]
115 Tayvan [lower-alpha 8] 6 Şubat 2021 vaka 924 İfade hatası: Beklenmedik < operatörü. İfade hatası: Beklenmedik < operatörü. 39 [205]
116 Trinidad ve Tobago 5 Şubat 2021 96 numune 7.607 7923.9 70 5577 [206]
117 Tunus 6 Şubat 2021 602 vaka 216.176 35909.6 51 18463 [207]
118 Türkiye 6 Şubat 2021 314 vaka 2.524.786 804071.9 3 30362 [208]
119 Uganda 5 Şubat 2021 7 numune 39.789 568414.2 0 956 [209]
120 Ukrayna 6 Şubat 2021 540 numune 1.241.479 229903.5 12 29727 [210]
121 Umman 5 Şubat 2021 296 numune 135.041 45621.9 64 29497 [211]
122 Uruguay 5 Şubat 2021 137 numune 44.303 32337.9 38 12547 [212]
123 Venezuela 5 Şubat 2021 43 numune 129.231 300537.2 1 4544 [213]
124 Vietnam 6 Şubat 2021 numune 1.981 İfade hatası: Beklenmedik < operatörü. İfade hatası: Beklenmedik < operatörü. 20 [214]
125 Yeni Zelanda 5 Şubat 2021 5 numune 2.315 46300 0 460 [215]
126 Yunanistan 6 Şubat 2021 573 numune 163.213 28483.9 53 15218 [216]
127 Zimbabve 5 Şubat 2021 87 34.331 39460.9 5 2218 [217]
 1. Yerel zaman.
 2. Bazı ülkeler için örnekleri veya vakaları rapor edip etmedikleri belirsizdir. İki kez test edilen bir kişi bir vaka ve iki örnek olarak kaydedilir.
 3. Yeni raporlama sistemine SI-DEP'ye geçiş nedeniyle 4 Mayıs'tan 17 Mayıs'a kadar olan test verileri eksik.
 4. Lihtenştayn için veri içerir.
 5. Kuzey Kıbrıs hariç.
 6. Kuzey Kıbrıs, Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından egemen devlet olarak tanınmıyor.
 7. Excluding Transnistria.
 8. BM Tayvan'ı egemen bir devlet olarak tanımıyor

Kaynakça

 1. Ioannidis, John P.A. (17 Mart 2020). "A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data". STAT. 5 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mart 2020.
 2. "COVID-19: First results of the voluntary screening in Iceland". Nordic Life Science – the leading Nordic life science news service (İngilizce). 27 Mart 2020. 29 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2020.
 3. Ward, D. (April 2020) "Explaining Wide Variations in COVID-19 Case Fatality Rates: What's Really Going On?" WardEnvironment.
 4. "Coronavirus: Why death and mortality rates differ". www.bbc.com (İngilizce). 2 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2020.
 5. Michaels J, Stevenson M Explaining national differences in the mortality of Covid-19: individual patient simulation model to investigate the effects of testing policy and other factors on apparent mortality.
 6. "Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans". www.who.int. 31 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mart 2020.
 7. "2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Summary". Centers for Disease Control and Prevention. 30 Ocak 2020. 26 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ocak 2020.
 8. "Real-Time RT-PCR Panel for Detection 2019-nCoV". Centers for Disease Control and Prevention. 29 Ocak 2020. 30 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2020.
 9. "Curetis Group Company Ares Genetics and BGI Group Collaborate to Offer Next-Generation Sequencing and PCR-based Coronavirus (2019-nCoV) Testing in Europe". GlobeNewswire News Room. 30 Ocak 2020. 31 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2020.
 10. "Coronavirus-Update Folge 22" (PDF). NDR. 26 Mart 2020. 31 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020.
 11. Sheridan (19 Şubat 2020). "Coronavirus and the race to distribute reliable diagnostics". Nature Biotechnology (İngilizce). 26 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020.
 12. "'Increased likelihood' of China virus reaching UK". BBC News (İngilizce). 23 Ocak 2020. Erişim tarihi: 30 Mart 2020.; "PHE novel coronavirus diagnostic test rolled out across UK". GOV.UK (İngilizce). 7 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2020.; "PHE tells patients with suspected coronavirus to call GP or NHS 111" (İngilizce). The Pharmaceutical Journal. 27 Ocak 2020. 27 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2020.
 13. "KogeneBiotech". Kogene.co.kr. 1 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2020.
 14. Jeong (28 Şubat 2020). "Korea approves 2 more COVID-19 detection kits for urgent use – Korea Biomedical Review". www.koreabiomed.com (Korece). 16 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2020.
 15. "ABOUT US | NEWS". www.kogene.co.kr. 7 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020.
 16. "BGI Sequencer, Coronavirus Molecular Assays Granted Emergency Use Approval in China". GenomeWeb. 16 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2020.
 17. "International Reagent Resource". www.internationalreagentresource.org. 13 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020.
 18. Transcript for the CDC Telebriefing Update on COVID-19, 28 February 2020
 19. "LabCorp Launches Test for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Laboratory Corporation of America Holdings. 5 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020.
 20. "Covid19 : COVID-19". www.questdiagnostics.com. 10 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020.
 21. "В России зарегистрирована отечественная тест-система для определения коронавируса". Interfax-Russia.ru. 14 Şubat 2020. 19 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020.
 22. "Mayo Clinic develops test to detect COVID-19 infection". Mayo Clinic (İngilizce). 13 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2020.
 23. "US regulators approve Roche's new and faster COVID-19 test". ETHealthworld.com (İngilizce). 16 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2020.
 24. "FDA Approves Abbott Laboratories Coronavirus Test, Company To Ship 150,000 Kits". IBTimes.com. 19 Mart 2020. 20 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020.
 25. "Sunnyvale company wins FDA approval for first rapid coronavirus test with 45-minute detection time". EastBayTimes.com. 21 Mart 2020. 22 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020.
 26. "中央研究院網站". www.sinica.edu.tw. Sinca. 14 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2020.
 27. Salehi (14 Mart 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Review of Imaging Findings in 919 Patients". American Journal of Roentgenology (İngilizce). ss. 1-7.
 28. Lee (24 Şubat 2020). "COVID-19 pneumonia: what has CT taught us?". The Lancet Infectious Diseases (İngilizce). 0 (4). ss. 384-385. 18 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2020.
 29. Ai (26 Şubat 2020). "Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases". Radiology. Radiological Society of North America. s. 200642.
 30. "ACR Recommendations for the use of Chest Radiography and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 Infection". American College of Radiology. 22 Mart 2020. 12 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 31. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (İngilizce). 21 Mart 2020. 14 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2020.
 32. "The FDA just okayed multiple 15-minute blood tests to screen for coronavirus, but there are caveats". techcrunch.com. 27 Mart 2020. 27 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020.
 33. "FDA authorizes Bodysphere 2-minute COVID-19 test". massdevice.com. 31 Mart 2020. 2 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020.
 34. Fellmann F. (March 2020). (in German) "Jetzt beginnt die Suche nach den Genesenen". Tages Anzeiger. Retrieved 28 March 2020.
 35. "Letter from FDA". FDA. 27 Mart 2020. 28 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020.
 36. "Abbott Launches Molecular Point-of-Care Test to Detect Novel Coronavirus in as Little as Five Minutes". Abbott. 27 Mart 2020. 28 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020.
 37. "In Age of COVID-19, Hong Kong Innovates To Test And Quarantine Thousands". NPR.org (İngilizce). 24 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020.
 38. "NHS pilots home testing for coronavirus". MobiHealthNews. 24 Şubat 2020. 25 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020.
 39. "Mayo Clinic starts drive-thru testing for COVID-19". PostBulletin.com (İngilizce). 12 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2020.
 40. "Some states are offering drive-thru coronavirus testing". The Verge (İngilizce). 11 Mart 2020. 11 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2020.
 41. "South Korea's Drive-Through Testing For Coronavirus Is Fast – And Free". npr (İngilizce). 11 Mart 2020. 20 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2020.
 42. Nina Weber, Katherine Rydlink, Irene Berres (5 Mart 2020). "Coronavirus und Covid-19: So testet Deutschland". Der Spiegel (Almanca). Erişim tarihi: 23 Mart 2020.
 43. Oltermann (22 Mart 2020). "Germany's low coronavirus mortality rate intrigues experts". The Guardian (İngilizce). Erişim tarihi: 24 Mart 2020.
 44. "Covid-19 – Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?". Deutschlandfunk (Almanca). 19 Mart 2020. Erişim tarihi: 24 Mart 2020.
 45. Charisius (26 Mart 2020). "Covid-19: Wie gut testet Deutschland?" (Almanca). Erişim tarihi: 26 Mart 2020.
 46. "Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)" [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Daily Situation Report of the Robert Koch Institute] (PDF). Robert Koch Institute (in German). 8 April 2020.
 47. "Pooling method allows dozens of COVID-19 tests to run simultaneously". medicalxpress.com (İngilizce). Erişim tarihi: 24 Mart 2020.
 48. "Israeli team has coronavirus test kit to test dozens of people at once". The Jerusalem Post | JPost.com. Erişim tarihi: 24 Mart 2020.
 49. Staff (19 Mart 2020). "Israelis introduce method for accelerated COVID-19 testing". Israel21c. Erişim tarihi: 24 Mart 2020.
 50. "Wuhan Test Lab Opens; CDC Ships Diagnostic Kits: Virus Update". Bloomberg. 5 Şubat 2020. 5 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Şubat 2020.
 51. "China virus crisis deepens as whistleblower doctor dies". AFP.com (İngilizce). 27 Şubat 2012. 7 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Şubat 2020.
 52. "日检测量达万份的"火眼"实验室连夜试运行". 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 53. "BGI's Coronavirus Response? Build a Lab in Wuhan". GEN – Genetic Engineering and Biotechnology News (İngilizce). 12 Şubat 2020. 13 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2020.
 54. "COVID-19 Local Laboratory Solution". BGI – Global (İngilizce). 15 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2020.
 55. "Origami Assays". Origami Assays. 2 Nisan 2020. 5 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2020.
 56. "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK –seventh update" (PDF). European Centre for Disease Prevention and Control. 25 Mart 2020. ss. 15-16. 26 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2020. the current shortages of laboratory consumables and reagents affect diagnostic capacity and hamper the epidemic response at the national and local levels. The laboratories have experienced delayed or missing deliveries of swabbing material, plastic consumables, RNA extraction and RT-PCR reagents, and PPE. This is affecting laboratories in all EU/EEA countries.
 57. "Why Widespread Coronavirus Testing Isn't Coming Anytime Soon". The New Yorker (İngilizce). 24 Mart 2020. 28 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2020. South Dakota, said that her state’s public-health laboratory—the only lab doing COVID-19 testing in the state—had so much trouble securing reagents that it was forced to temporarily stop testing altogether. also noted critical shortages of extraction kits, reagents, and test kits
 58. "Here are the coronavirus testing materials that are in short supply in the US". Quartz (İngilizce). 25 Mart 2020. 26 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2020. extract the virus’s genetic material—in this case, RNA—using a set of chemicals that usually come in pre-assembled kits. “The big shortage is extraction kits” There are no easy replacements here: “These reagents that are used in extraction are fairly complex chemicals. They have to be very pure, and they have to be in pure solution”
 59. "Statens Serum Institut (SSI) solves essential COVID-19 testing deficiency problem". en.ssi.dk (İngilizce). Statens Serum Institut. 27 Mart 2020. 29 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. several countries are in lack of the chemical reagents necessary to test their citizens for the disease.
 60. "Danish researchers behind simple coronavirus test method". cphpost.dk. The Copenhagen Post. 28 Mart 2020. 28 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 61. Sullivan (now (31 Mart 2020). "Global confirmed virus death toll passes 40.000 – as it happened". The Guardian (İngilizce). Erişim tarihi: 1 Nisan 2020.
 62. "VIDEO: UAE sets up COVID-19 detection lab in just 14 days". Gulf Today. 31 Mart 2020. 1 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 63. America’s COVID-19 testing has stalled, and that's a big problem
 64. "PolitiFact – Biden falsely says Trump administration rejected WHO coronavirus test kits (that were never offered)". @politifact. 18 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020.
 65. Heartbreak in the Streets of Wuhan
 66. "State figures on testing raise questions about efforts to contain outbreak". The BostonGlobe.com. 15 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020. flaws with the testing kits first distributed by the federal government and bureaucratic hurdles that held up testing by private labs at hospitals, universities and testing chains
 67. "Australian stocks of coronavirus testing kits 'rapidly deteriorating', says chief medical officer". 14 Mart 2020. 14 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020 www.theguardian.com vasıtasıyla.
 68. "Experts Credit South Korea's Extensive Testing For Curbing Coronavirus Spread". NPR.org. 13 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020.
 69. "'Test, Test, Test': WHO Chief's Coronavirus Message to World". The New York Times. 16 Mart 2020. Erişim tarihi: 16 Mart 2020.
 70. Reuters (16 Mart 2020). "'Test, test, test': WHO calls for more coronavirus testing – video". The Guardian. 6 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2020.
 71. Coronavirus Testing Backlogs Continue As Laboratories Struggle To Keep Up With Demand
 72. https://elpais.com/sociedad/2020-03-25/los-test-rapidos-de-coronavirus-comprados-en-china-no-funcionan.html
 73. https://www.praguemorning.cz/80-of-rapid-covid-19-tests-the-czech-republic-bought-from-china-are-wrong/
 74. VOJTĚCH BLAŽEK (23 Mart 2020). "Úřad dopředu psal, kdy mohou rychlotesty selhat. I tak je stát nasadil". Zeznam Zprávy (Çekçe). Erişim tarihi: 7 Nisan 2020. Indeed, the rapid tests that arrived from China a few days ago do not really reliably detect the infection at an early stage
 75. https://fortune.com/2020/04/01/europe-china-coronavirus-testing-help-regret/
 76. https://www.duvarenglish.com/health-2/coronavirus/2020/03/27/coronavirus-test-kits-purchased-from-china-are-unreliable-says-science-committee-member/
 77. https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-turkey-faulty-chinese-kits-not-use
 78. https://www.thetimes.co.uk/article/britain-has-millions-of-coronavirus-antibody-tests-but-they-don-t-work-j7kb55g89
 79. https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-test-antibody-kit-uk-china-nhs-matt-hancock-a9449816.html
 80. "How an experiment helped one Italian town find 'submerged infections,' cut new COVID-19 cases to zero | National Post". 19 Mart 2020. 17 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020.
 81. "COVID-19 outbreak: Petition to close schools in Singapore garners 7,700 signatures to date". www.msn.com. 29 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020.
 82. "COVID-19: First results of the voluntary screening in Iceland". Nordic Life Science – the leading Nordic life science news service (İngilizce). 27 Mart 2020. 29 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2020.
 83. "Coronavirus cases have dropped sharply in South Korea. What's the secret to its success?". Science | AAAS (İngilizce). 17 Mart 2020. 17 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2020.
 84. "National laboratories". www.who.int (İngilizce). 31 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020.
 85. "Specimen referral for COVID-19 – operational details of WHO reference laboratories providing confirmatory testing for COVID-19" (PDF). World Health Organization. 5 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2020.
 86. "M&E - Health Information System General Directorate - National Diseases Surveillance and Response". MoPH Data Warehouse - Dashboard (İngilizce). 31 Mayıs 2020.
 87. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Daily Situation Report" [Robert Koch Institute] (PDF). Robert Koch-Institut. 27 Mayıs 2020.
 88. covidtracking. "US Historical Data". covidtracking. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2020.
 89. "Covid Tracking US Daily". covidtracking.com. 1 Haziran 2020.
 90. "Reporte diario matutino nro 139: situación de COVID-19 en Argentina" (PDF). Argentina.gob.ar (İspanyolca). 23 Mayıs 2020.
 91. "30 Mayıs 2020/ Informacion i përditësuar për koronavirusin COVID-19". Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (Arnavutça). 30 Mayıs 2020.
 92. "Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers". Department of Health. 22 Mayıs 2020.
 93. "Coronavirus". Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Almanca). 3 Haziran 2020.
 94. "Azərbaycanda cari̇ vəzi̇yyət". KoronaVirus info (Azerice). Operational Headquarters under the Cabinet of Ministers. Erişim tarihi: 31 Mayıs 2020.
 95. فيروس الكورونا COVID-19. ar:وزارة الصحة (Arapça). 24 Mayıs 2020.
 96. "Bangladesh Covid-19 Update". Institute of Epidemiology, Disease Control and Research. 24 Mayıs 2020.
 97. "COVID-19 Update: Two Women Test Positive Today". Barbados Government Information Service. 23 Mayıs 2020.
 98. "COVID-19 – Epidemiologisch bulletin van 23 mei 2020" (PDF). Sciensano (Felemenkçe). 23 Mayıs 2020.
 99. В Беларуси на 23 мая выздоровели и выписаны 13 тыс. 528 пациентов. ru:Министерство здравоохранения Республики Беларусь (Rusça). 23 Mayıs 2020.
 100. "COVID-19 in Bhutan". Ministry of Health. 23 Mayıs 2020.
 101. "UAE: Rise in COVID-19 recoveries to 17,932, 661 new vaka identified and 2 deaths". Ministry of Health & Prevention. 31 Mayıs 2020.
 102. "Number of coronavirus (COVID-19) vaka and risk in the UK". GOV.UK. 3 Haziran 2020.
 103. "Ministerio de Salud reporta 336 nuevos contagios de COVID-19 y 609 pacientes recuperados". Ministerio de Salud (İspanyolca). 23 Mayıs 2020.
 104. "Službene informacije o koronavirusu u BiH". Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (Boşnakça). 2 Haziran 2020.
 105. "Painel de Leitos e Insumos". Ministério da Saúde (Portekizce). 2 Haziran 2020.
 106. "Coronavírus Brasil". Ministério da Saúde (Portekizce). 2 Haziran 2020.
 107. COVID-19: Единен информационен портал. bg:COVID-19: Единен информационен портал (Bulgarca). 24 Mayıs 2020.
 108. "Ministère de la Santé". Ministère de la Santé (Fransızca). 24 Mayıs 2020.
 109. "www.facebook.com/1444809365833949/photos/a.1590964164551801/2535911953390346". Ministère de la Santé - Burkina Faso (Facebook) (Fransızca). 22 Mayıs 2020.
 110. "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020.
 111. "截至8月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况". Ministerstvo zdravotnictví České republiky (Basitleştirilmiş Çince). 21 Ağustos 2020.
 112. "Přehled situace v ČR: COVID-19". 中华人民共和国国家卫生委员会 (Çekçe). 29 Mayıs 2020.
 113. "Overvågning af COVID-19". Statens Serum Institut (Danca). 29 Mayıs 2020.
 114. "Informes de Situación e Infografias – COVID 19" (PDF). Ministerio de Salud Pública (İspanyolca). 6 Mayıs 2020.
 115. "Situación nacional COVID-19". Gobierno de El Salvador (İspanyolca). 4 Mayıs 2020.
 116. "COVID-19". Kementerian Kesehatan Indonesia (Endonezce). 3 Haziran 2020.
 117. Կորոնավիրուսային հիվանդություն (COVID-19). hy:Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն (Ermenice). 24 Mayıs 2020.
 118. "Koroonakaart". Koroonakaart. 16 Mayıs 2020.
 119. "Notification Note on COVID-19 Situational Update" (PDF). am:የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንሰቲትዩት. 26 Mayıs 2020. s. 2.
 120. مرض فيروس كورونا المستجد: الرصد الصحي بالمغرب. ar:البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب (Arapça). 2 Haziran 2020.
 121. "Africa CDC Dashboard". Africa CDC.
 122. فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين. ar:فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين (Arapça). Erişim tarihi: 7 Mayıs 2020.
 123. "COVID-19 Tracker". Department of Health. 2 Haziran 2020.
 124. "Confirmed coronavirus vaka (COVID-19) in Finland". Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ArcGIS). 21 Mayıs 2020.
 125. "COVID-19 : Point épidémiologique hebdomadaire du 7 mai 2020" (PDF). Santé publique France (Fransızca). 7 Mayıs 2020.
 126. "COVID-19 : Point épidémiologique hebdomadaire du 29 mai 2020" (PDF). Santé publique France (Fransızca). 29 Mayıs 2020.
 127. "Disease Surveillance Dept_GHS". The Official Twitter account of Disease Surveillance Department, Ghana Health Service. 7 Mayıs 2020.
 128. "Grenada's current #COVID19 statistics - Mayıs 5, 2020 at 4:56 pm". Ministry of Health Grenada (Facebook). 5 Mayıs 2020.
 129. "COVID-19 South African coronavirus news and information". South African Government. 2 Haziran 2020.
 130. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19). ko:코로나바이러스감염증-19(COVID-19) (Korece). Ministry of Health and Welfare. 3 Haziran 2020.
 131. "Jedan novooboljeli u posljednja 24 sata". Koronavirus.hr (Hırvatça). 24 Mayıs 2020.
 132. "SARS-CoV-2 (COVID-19) Testing: Status Update". Indian Council of Medical Research. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2020.
 133. "Ministry of Health and Family Welfare". Ministry of Health and Family Welfare. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2020.
 134. "Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland" (PDF). Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Felemenkçe). 20 Mayıs 2020.
 135. "www.facebook.com/156490947738645/posts/2927020600685652/". ar:وزارة الصحة العراقية (Facebook) (Arapça). 7 Mayıs 2020.
 136. "Health Ministry Says COVID-19 Death Toll Rises to 7,300". Government of the Islamic Republic of Iran. 22 Mayıs 2020.
 137. "Statement from the National Public Health Emergency Team - Tuesday 2 June". gov.ie. 2 Haziran 2020.
 138. "Pruebas diagnósticas" (PDF). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (İspanyolca). 23 Mayıs 2020.
 139. "Actualización no 106. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19)" (PDF). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (İspanyolca). 15 Mayıs 2020.
 140. נגיף הקורונה. he:נגיף הקורונה (İbranice). Ministry of Health. 3 Haziran 2020.
 141. "Veckorapport om covid-19, vecka 23". Folkhälsomyndigheten (İsveççe). 2 Haziran 2020. s. 5.
 142. "Coronavirus Krankheit 2019 (COVID-19): Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein" (PDF). Bundesamt für Gesundheit (Almanca). 14 Mayıs 2020. s. 1.
 143. "Aggiornamento 01/06/2020 ore 17.00" (PDF). Dipartimento della Protezione Civile (GitHub) (İtalyanca). 1 Haziran 2020.
 144. "COVID-19 in Iceland – Statistics". Covid.is. 26 Mayıs 2020.
 145. "Jamaica's COVID-19 recoveries reach 100". Ministry of Health & Wellness. 12 Mayıs 2020.
 146. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年5月24日版). ja:厚生労働省 (Japonca). 24 Mayıs 2020.
 147. "Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update". Government of Canada. Erişim tarihi: 2 Haziran 2020.
 148. "Uživo: COVID-19". Institut za javno zdravlje Crne Gore (Sırpça). 5 Mayıs 2020.
 149. "COVID19 Home". Ministry of Public Health. 2 Haziran 2020.
 150. Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан. ru:Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Rusça). 31 Mayıs 2020.
 151. Cheruiyot, Kevin (10 Mayıs 2020). "Kenya confirms 23 new vaka, totaling to 672". The Star (Kenya).
 152. Η εξάπλωση του COVID-19 στην Κύπρο. el:Πανεπιστήμιο Κύπρου (Yunanca). 23 Mayıs 2020.
 153. Эпидситуация по COVID-19 в Кыргызстане на 5 мая. ru:Министерство здравоохранения Кыргызской Республики (Rusça). 5 Mayıs 2020.
 154. "Coronavirus (COVID - 2019) en Colombia". Instituto Nacional de Salud (İspanyolca). 21 Mayıs 2020.
 155. "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020.
 156. "Njëzet e dy të shëruar dhe katër raste me COVID-19!". Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (Arnavutça). Erişim tarihi: 22 Ağustos 2020.
 157. "918 casos confirmados por COVID-19". Ministerio de Salud, Costa Rica (İspanyolca). 23 Mayıs 2020.
 158. "COVID-19 Genel Durum". Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. 10 Temmuz 2020.
 159. Kim, Jeongmin (22 April 2020). "740 people in North Korea tested for COVID-19, still no confirmed vaka: WHO". NK News. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2020.
 160. ДЕНЕСКА СЕ НОВИ СЛУЧАИ НА КОВИД ПОТВРДЕНИ 19 – ВКУПНАТА БРОЈКА НА ДИЈАГНОСТИЦИРАНИ 2315, ОЗДРАВЕНИ СЕ 17 ПАЦИЕНТИ – ПОЧИНАТИ СЕ 7 ЛИЦА. mk:Министерство за здравство (Makedonca). 1 Haziran 2020.
 161. "Covid19CubaData". Covid19CubaData (İspanyolca). 22 Mayıs 2020.
 162. "Covid-19 infekcijas izplatība Latvijā 29.01.2020.-16.05.2020". Slimību profilakses un kontroles centrs (ArcGIS) (Letonca). 16 Mayıs 2020.
 163. "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020.
 164. "Koronavirusas (COVID-19)". Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (Litvanca). 2 Haziran 2020.
 165. آخر اﻹحصاءات. ar:فيروس كورونا: COVID-19 (Arapça). Enformasyon Bakanlığı. 12 Mayıs 2020.
 166. "Coronavirus". Coronavirus. 2 Haziran 2020.
 167. "Tájékoztató oldal a koronavírusról". Tájékoztató oldal a koronavírusról (Macarca). Cabinet Office of the Prime Minister. 3 Haziran 2020.
 168. "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020.
 169. "www.facebook.com/malawimoh/photos/pcb.2826570080731822/2826569894065174/". Ministry Of Health - Malawi (Facebook). 5 Mayıs 2020.
 170. "www.facebook.com/MinistryOfHealthMV/videos/242937120374212/". Ministry of Health (Facebook). 22 Mayıs 2020.
 171. "KKMPutrajaya on Twitter". The Official twitter for Ministry Of Health, Malaysia (Malayca). 2 Haziran 2020.
 172. "COVID-19 Malta". Times of Malta (ArcGIS). 26 Mayıs 2020.
 173. "Covid-19 : Communiqués". Republic of Mauritius. 2 Haziran 2020.
 174. "Covid-19 México". Gobierno de México (İspanyolca). 30 Mayıs 2020.
 175. "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020.
 176. В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 458 СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ, ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ СОСТАВИЛО 19 382. Infotag (Rusça). 13 July 2020.
 177. "Ministério da Saúde". Ministério da Saúde (Portekizce). 10 Mayıs 2020.
 178. "Ministry of Health and Sports". Ministry of Health and Sports (Birmanca). 31 Mayıs 2020.
 179. "Corona Info". Corona Info (Nepalce). Ministry of Health and Population. 2 Haziran 2020.
 180. "Coronavirus COVID-19 Microsite". Coronavirus COVID-19 Microsite. Nigeria Centre for Disease Control. 2 Haziran 2020.
 181. "Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)". Folkehelseinstituttet (Norveççe). 21 Mayıs 2020.
 182. "t.me/koronavirusinfouz/3470". koronavirusinfouz (Telegram) (Özbekçe). 7 Mayıs 2020.
 183. "Pakistan Cases Details". COVID-19 Health Advisory Platform. Ministry of National Health Services Regulations and Coordination. Erişim tarihi: 2 Haziran 2020.
 184. "Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá". Ministerio de Salud (İspanyolca). 6 Mayıs 2020.
 185. "Reportes - COVID19". Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (İspanyolca). 7 Mayıs 2020.
 186. "Sala Situacional: COVID-19 Perú". Covid-19 en el Perú (İspanyolca). 2 Haziran 2020.
 187. "twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1267418113487917056". Ministerstwo Zdrowia (Twitter) (Lehçe). 1 Haziran 2020.
 188. "Ponto de Situação Atual em Portugal". COVID-19 (Portekizce). Ministry of Health. 17 Mayıs 2020.
 189. "Buletin informativ 28.05.2020". Ministerul Sănătăţii (Rumence). 28 Mayıs 2020.
 190. "twitter.com/RwandaHealth/status/1258464638137745408". Ministry of Health (Twitter). 7 Mayıs 2020.
 191. Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом. ru:Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) (Rusça). 3 Haziran 2020.
 192. О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России. ru:Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) (Rusça). 3 Haziran 2020.
 193. "SAINT LUCIA'S COVID-19 DASHBOARD". Ministry of Health and Wellness. 25 Mayıs 2020.
 194. "github.com/senegalouvert/COVID-19/blob/master/data/confirmes.csv". Senegal Ouvert (GitHub) (Fransızca). 11 Mayıs 2020.
 195. Информација о новом корона вирусу на дан 28. мај 2020. године у 15 часова. sr:Министарство здравља (Sırpça). 28 Mayıs 2020.
 196. "Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Local Situation". Ministry of Health. 1 Haziran 2020.
 197. "1 Haziran 2020 Daily Report on COVID-19" (PDF). Ministry of Health. 1 Haziran 2020.
 198. "Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic". korona.gov.sk. Office of the Deputy Prime Minister of the Slovak Republic for Investments and Informatization. 3 Haziran 2020.
 199. "Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19)". Nacionalni inštitut za javno zdravje (Slovence). 16 Mayıs 2020.
 200. "COVID-19 Situation Report". Health Promotion Bureau, Sri Lanka. 24 Mayıs 2020.
 201. "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020.
 202. "COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia". Ministry of Health. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2020.
 203. "Cifras Oficiales: COVID-19". Gob.cl (İngilizce). 1 Haziran 2020.
 204. "The Coronavirus Disease 2019 Situation" (PDF). Department of Disease Control. 7 Mayıs 2020.
 205. "Taiwan Centers for Disease Control". Taiwan Centers for Disease Control. 4 Haziran 2020.
 206. "COVID-19 (Novel Coronavirus)". Ministry of Health. 9 Mayıs 2020.
 207. "Tableau de Bord". Covid 19 Tunisia (Fransızca). Ministry of Health. 9 Mayıs 2020.
 208. "Korona Tablosu". Korona Tablosu. 6 Şubat 2021.
 209. "MoH Uganda: COVID-19 Information Portal". MoH Uganda: COVID-19 Information Portal. 17 Mayıs 2020.
 210. "Coronavirus in Ukraine". Coronavirus in Ukraine. Cabinet of Ministers of Ukraine. 12 Mayıs 2020.
 211. "More than 100,000 COVID-19 tests conducted in Oman, says Minister". The Arabian Stories. 31 Mayıs 2020.
 212. "Informe de situación en relación al coronavirus COVID-19 en Uruguay del 26/05/2020". Sistema Nacional de Emergencias (İspanyolca). 26 Mayıs 2020.
 213. "Venezuela detecta 56 nuevos casos de COVID-19 y contagios se elevan a 1.177". Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (İspanyolca). 25 Mayıs 2020.
 214. "COVID-19: Cập nhật mới nhất, liên tục". Sức khỏe và Ðời sống (Vietnamca). Ministry of Health. 1 Haziran 2020.
 215. "COVID-19 - current vaka". Ministry of Health. 27 Mayıs 2020.
 216. Ημερήσιες Εκθέσεις COVID-19. el:Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Yunanca). 10 Mayıs 2020.
 217. "Zimbabwe COVID-19 Cases". Zimbabwe COVID-19 Cases. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.