CCIR B Sistemi

CCIR B Sistemi ülkemizde analog televizyon yayıncılığında kullanılan sistemdir. Ülkemizin de üye olduğu Comité Consultatif International pour la Radio (bugünkü adıyla International Telecommunications Union Telecommunication Standardization Sector) adlı uluslararası kuruluş çeşitli harflerle tanımlanan televizyon yayın normları saptamış olup B sistemi ile onun türevi olan G sistemi Dünya’da en yaygın olarak kullanılan normdur.

Belli başlı standartlar

B sistemi Çok yüksek frekans (VHF) bölgesi için saptanmıştır. Standartlar şunlardır[1]:

Bir saniyede taranan tam görüntü (frame) sayısı25
Görüntü tarama şekliGeçmeli
Bir görüntüde taranan satır sayısı625
Görüntü bant genişliği5 MHz
Ses bant genişliği15 kHz
Ses önvurgu zaman sabiti50 µsn
Görüntü için modülasyon türüArtık yan bant modülasyonu (negatif)
Ses için modülasyon türüFrekans modülasyonu
Ses ve görüntü taşıyıcı
frekansları arasındaki fark
5.5 Mhz
Kanal bant genişliği7 MHz

Görüntü, alan ve satır

Saniyede 25 tam görüntü olduğuna göre görüntü süresi;

msn

Geçmeli tarama her görüntünün iki defa taranması anlamına gelir. Bir taramada 1,3,5 vb tek satırlar ,diğer taramada ise 2,4,6 vb. çift satırlar taranır. Bu taramalar alan adıyla bilinir. Alanın süresi görüntü süresinin yarısı kadardır.

Her tam görüntüde 625 satırdan oluşur Buna göre, her satırın süresi;

= 64 µsn

Bir saniyedeki satır sayısı (satır frekansı) ise;

Hz.

VHF Kanalları

VHF 1 için

Kanal Kanal sınırları, MHz. Görüntü taşıyıcı frekansı, MHz. Ses taşıyıcı frekansı, MHz.
E140.00 - 47.0041.2546.75
E247.00 - 54.0048.2553.75
E354.00 - 61.0055.2560.75
E461.00 - 68.0062.2567.75

VHF 2 FM radyo yayını için kullanılır. VHF 3 için;

Kanal Kanal sınırları, MHz. Görüntü taşıyıcı frekansı, MHz. Ses taşıyıcı frekansı, MHz.
E5174.00 - 181.00175.25180.75
E6181.00 - 188.00182.25187.75
E7188.00 - 195.00189.25194.75
E8195.00 - 202.00196.25201.75
E9202.00 - 209.00203.25208.75
E10209.00 - 216.00210.25215.75
E11216.00 - 223.00217.25222.75
E12223.00 - 230.00224.25229.75

G sistemi

G sistemi standartları B sistemine benzer. Fakat G sistemi Ultra Yüksek Frekans (UHF) bandı için geliştirilmiştir. Kanallar arasında 1 MHz. genişliğinde bir koruma bandı vardır. Bu sebepten, kanal taşıyıcıları arasındaki frekans farkı B sisteminde 7 MHz., G sisteminde ise 8 MHz. dir. Bu durum televizyonda stereofoni veya ikinci ses yayını açısından da elverişlidir.

Renk sinyali

Renkli yayın için genellikle PAL bazen de SECAM sistemi kullanılır. Kuramsal olarak NTSC de kullanılabilirse de B sisteminde NTSC kullanan yayıncı yoktur.

Kaynakça

  1. Reference Data for Radio Engineers, ITT Howard W.Sams Co., New York, 1977, section 30
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.