Cücenler

Cücenler (Çince: 柔然 pinyin: Róurán; Wade-Giles: Jou-jan ya da 蠕蠕 Ruǎnruǎn, 芮芮 Rúrú, 茹茹, 蝚蠕), Orta Asya kökenli bir kavimdir. Önce 3. yüzyıl ve 6. yüzyıl arasında Asya'nın kuzeyinde etkinliği gösteren izole bir göçebe topluluk.[1] Tarihte ilk defa Kağan (可汗) unvanını bu devlette Shelun (郁久閭社侖 / 郁久闾社仑, Yùjiǔlǘ Shèlún) kullanmıştır.[2]

柔然
Cücenler
330-555
M.S. 500 yılında Rouran Kağanlığı
Hükûmet Konfederasyon
Kağan  
 M.S. 330 - ?
Yùjiǔlǘ Mùgǔlǘ
 M.S. ? - 555
Yùjiǔlǘ Dèng Shūzǐ
Tarihçe  
 Kuruluşu
330
 Dağılışı
555
Öncüller
Ardıllar
Siyen-piler
Göktürk Kağanlığı
Hazar Kağanlığı
Kuzey Zhou
Güney Qi
Avarlar
Moğol tarihi

Çinliler "Juan-Juan" (Cücen), Türkler "Apar" olarak adlandırıyordu. Çincede Juan-Juan (Cücen) "çabucak büyüyen her yeri saran böcekler" anlamına gelmektedir[3].

Ancak 6.-9. yüzyıllar arasında Doğu Avrupa'da kuran ve Avrupalıların Avarnu adını verdiği kavim ile aynı olup olmaması şu ana kadar kanıtlanamamıştır.

Çin kaynaklarında “Juan Juan”, Arap ve Bizans kaynaklarında Avar olarak adlandırılan Cücenler, Göktürkler'ce de Apar olarak adlandırılıyordu.

Hiung-nulara bağlı boylardan doğan bu boy, Uar ve Kun olmak üzere iki büyük boya dayanmaktadır.

Cücenler, 6. yüzyıl sonlarında bugünkü Moğolistan, İç Moğolistan ve Kore'ye kadar olan toprakları içine alan büyük bir devlet kurdular. Cücenler, esirlerini mankurtlaştırarak bilincini yitiren adeta robot bir köle yapan tek halktır. Özellikle tutsak edilen veya yurtlarından kaçırılan Kırgız ve Tabgaçları mankurtlaştırılmıştır. Hür bir insan Cücen topraklarında yaşamak istiyorsa, Tabgaçlardan nefret etmesi yeterliydi.

552 yılında Göktürkler Cücen egemenliğine son verince Cücen sülaleleri batıya doğru göçtüler. 558 yılında Sabar Türkleriyle karşılaştılar ve onları yağmaladılar.

Karadenizin kuzeyinden geçerek bugünkü Romanya ve Slovakya topraklarına girdiler. Bizansın boşluğundan yararlanarak Balkanları denetimi altına aldılar.

Cücenler, Orta Asya’da, çeşitli Türk boylarını da egemenlikleri altına aldılar. 200'lerde Asya’da kurulan Cücenler, 400 yıllarında sınırları İrtiş Irmağından Kore Yarımadası'na kadar uzanan güçlü bir devlete dönüştü. Çinliler ile sürekli bir çatışma içinde bulunan Cücenler 458'de giriştikleri savaşı yitirince kuzeye çekilmek zorunda kaldılar. 551'de Bumin Kağan önderliğinde ayaklanan Göktürkler, bağlı oldukları Cücenleri yenerek bu devletin Asya'daki varlığına son verdiler.

Göktürkler tarafından yerlerinden edilen Cücenler, önlerine çıkan Sabarları sürerek Kafkasya bölgesine ulaştılar.İlerleyen yıllarda ise Balkanlara kadar uzayıp Avar İmparatorluğunu kuran halk Cücenler (Juan-Juanlar) dan başkası değildi. Cücenler; asya bozkırlarında bir halk olarak tarih önüne çıksa da 555 ve sonraki yıllarda batıya yönelmişler ve Sabir Türkleriyle bütünleşerek ilk(proto)Türklük kimliklerinden çıkarak büsbütün Türkleştiler. Bundan sonra Avrupa'da 8. yy' a kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir...Avrupa'daki siyasal varlıklarına Frank kıralı Şarlman devletlerini yıkarak son vermiştir. Sonrasında yerli halklar arasında Hristiyanlaşarak eridiler.

Cücenlerin kağanları

Hukukî adı ve ÇincesiÇince Soyadı ve adıTaht süresiYönetiği dönemin adı
Yoktu郁久閭木骨閭 Yùjiǔlǘ Mùgǔlǘ4. y.yYoktu
Yoktu郁久閭車鹿會 Yùjiǔlǘ Chēlùhuì4. y.yYoktu
Yoktu郁久閭吐奴傀 Yùjiǔlǘ Tǔnúgūi4. y.yYoktu
Yoktu郁久閭跋提 Yùjiǔlǘ Bátí4. y.yYoktu
Yoktu郁久閭地粟袁 Yùjiǔlǘ Dìsùyuán4. y.yYoktu
Yoktu郁久閭匹侯跋 Yùjiǔlǘ Pǐhóubá4. y.yYoktu
Yoktu郁久閭縵紇提 Yùjiǔlǘ Màngētí4. y.yYoktu
Yoktu郁久閭曷多汗 Yùjiǔlǘ Héduōhàn4. y.yYoktu
Qiudoufa Khan (丘豆伐可汗)郁久閭社崙 Yùjiǔlǘ Shèlún402–410Yoktu
Aikugai Khan (藹苦蓋可汗)郁久閭斛律 Yùjiǔlǘ Húlǜ410–414Yoktu
Mouhanheshenggai Khan (牟汗紇升蓋可汗)郁久閭大檀 Yùjiǔlǘ Dàtán414–429Yoktu
Chilian Khan (敕連可汗)郁久閭吳提 Yùjiǔlǘ Wútí429–444Yoktu
Chu Khan (處可汗)郁久閭吐賀真 Yùjiǔlǘ Tǔhèzhēn444–450Yoktu
Shouluobuzhen Khan (受羅部真可汗)郁久閭予成 Yùjiǔlǘ Yúchéng450–485Yongkang (永康 Yǒngkāng) 464–484
Fumingdun Khan (伏名敦可汗)郁久閭豆崙 Yùjiǔlǘ Dòulún485–492Taiping (太平 Tàipíng) 485–491
Houqifudaikezhe Khan (侯其伏代庫者可汗)郁久閭那蓋 Yùjiǔlǘ Nàgài492–506Taian (太安 Tàiān) 492–505
Tuohan Khan (佗汗可汗)郁久閭伏圖 Yùjiǔlǘ Fútú506–508Shiping (始平 Shǐpíng) 506–507
Douluofubadoufa Khan (豆羅伏跋豆伐可汗)郁久閭醜奴 Yùjiǔlǘ Chǒunú508–520Jianchang (建昌 Jiànchāng) 508–520
Chiliantoubingdoufa Khan (敕連頭兵豆伐可汗)郁久閭阿那瓌 Yùjiǔlǘ Ānàgūi520–552Yoktu
Mi'oukeshegou Khan (彌偶可社句可汗)郁久閭婆羅門 Yùjiǔlǘ Póluómén521–524Yoktu
Yoktu郁久閭鐵伐 Yùjiǔlǘ Tiěfá552–553Yoktu
Yoktu郁久閭登注 Yùjiǔlǘ Dēngzhù553Yoktu
Yoktu郁久閭康提 Yùjiǔlǘ Kāngtí553Yoktu
Yoktu郁久閭菴羅辰 Yùjiǔlǘ Ānluóchén553–554Yoktu
Yoktu郁久閭鄧叔子 Yùjiǔlǘ Dèng Shūzǐ555Yoktu

Kaynakça

  1. Belleten - 202-203. sayılar - sayfa 723
  2. 魏書卷一百三〔一〕 列傳第九十一
  3. Jean-Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlığı,

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.