Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, Türkiye'de gazetecilik alanında 50 yılını dolduran aktif gazetecilere verilen ödüldür. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilmektedir.

Ödülün kuruluşu

Ödül, yaşadığı dönemde Kırk Anbar basımevinin kurucusu, çağdaşı olan meslektaşlarınca "Efendi Baba" diye isimlenen[1] Ahmet Mithat ile Mahmut Sadık’tan sonra "Şeyhül Muharririn" unvanını taşıyan ve 70 yıldan fazla aktif gazetecilik, 26 yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı yapan Burhan Felek’in anısına 1983 yılında oluşturulmuştur.

Ödül esasları

Ödül yönetmeliğine göre 70 yaşından büyük ve kıdemi 50 yılı aşkın gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ödül özel jürisine sunulur.

Özel jüri gerekli inceleme ve değerlendirme işlemini tamamladıktan sonra oylamaya geçer. Ödül adayının altı oy alması gereklidir. Oyların eşitliği durumunda yaşça büyük olan aday ödülü kazanmış sayılır. Yaş eşitliğinde ise meslek kıdemi dikkate alınır. Ödül her yıl en çok yedi gazeteciye ve Kasım ayında verilir.

1983-1996 arasında ödül alanlar

Yıl Kazananlar
1983Nadir Nadi, Hikmet Feridun Es
1984Vedat Nedim Tör, Elif Naci Elif, Hikmet Münir Ebcioğlu
1985Haluk San, Selâhattin Karayavuz, Selâhattin Giz
1986Samih Tiryakioğlu, Murat Sertoğlu, Agop Arad
1987Tahsin Öztin, Osman Nebioğlu, Şevket Rado
1988Burhan Arpad, Mithat Perin, Yekta Ragıp Önen
1989Abbas Parmaksızoğlu, Tevfik Ünsi Arkun, Hikmet Bil
1990Cemal Kutay, Niyazi Ahmet Banoğlu, Necmi Rıza Ayça
1991Azmi Nihad Erman, Selami Akpınar, Fahri Somer
1992Rakım Ziyaoğlu, M.Nimet Üyken, Tekin Erer
1993Suavi Sonar, İhsan Ada, Recep Bilginer
1994Cemal Işın, Oktay Akbal, Fasih İnal
1995Ara Koçunyan, Mahmut Erhan, Ali Ulvi Ersoy, Şinasi Nahit Berker, Alaeddin Berk, Mehmet Kemal, Bedii Faik
1996Dr.Tarık Özerengin, Ali Said Nil, Turhan Dilligil, Halûk Durukal, Kemal Deniz, Sofu Tuğrul, Cem Atabeyoğlu

1997 yılında ödül alanlar

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 1997 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödüllerinin Türk Basınına 50 yılı aşkın süre ile seçkin hizmetler vermiş ve yaşı 70’i aşmış üyelerin tümüne verilmesini kararlaştırmıştır.[1] Bu değişikliğin ardından ödüle hak kazanan 39 gazetecinin adları şöyledir:

Yıl Kazananlar
1997Ali Sema Aydoğdu, Orhan Mete, Faruk Fenik, Ali Niyazi Tarman, Fahrettin Pakkan, Altemur Kılıç, Selçuk Çandarlı, Hüsamettin Bozok, Kemal Gezer, Şevket Evliyagil, Halit Kıvanç, Nezih İzmiroğulları, Osman Necmi Karaca, Kemal Baysal, Talia Dona, Ferhunde Ülküsel, Halil Nusret Ertüz, Ziya Hünerman, Fahir Erdil, Doğan Can, Naim Tirali, Füruzan Hüsrev Tökin, İbrahim Çamlı, Şahap Ayhan, Nurullah Barıman, İsmet Atakanı, Turgut Fethi Erden, Orhan Ş.Yüksel, Fahir Taner, Saim Tunalı, Behzat Barış, Agop Ayvaz, Reha Oğuz Türkkan, Samim Akayoğlu, Kemal Bağlum, İlhami Şükrü Polatay, Mehmet Fuat Büte, Mehmet Ragıp Batumlu, Nebil Fazıl Alsan

1998 sonrası ödül alanlar

Yıl Kazananlar
1998Çetin Altan, Orhan Birgit, Doğan Koloğlu, Şemsi Sılkım, Turhan Selçuk, Hıfzı Topuz ve Oktay Verel
1999Cüneyt Arcayürek, Semih Balcıoğlu, Yılmaz Çetiner, Ali İhsan Göğüş, Ara Güler, Ayhan Hünalp ve Bedri Koraman
2000Eşfak Aykaç, Selmi Andak, İsmet Gümüşdere, İzzet Sedes, Orhan Koloğlu, Hasan Yilmaer ve Necati Zincirkıran
2001Kemal Moralı, Mehmet Cahit Üzen, Gökşin Sipahioğlu, Meftun Olgaç, Türkan Türker, Sami Kohen, Erol Simavi, Necmi Tanyolaç, Orhan Aldinç, Ömer Öztürkmen, Ayhan Yetkiner, Sedat Ağrali, Özer Öztep ve İlhan Turalı
2002Sadun Tanju, Yaşar Kemal, Selçuk K. Emre, İsmail Sivri, Necati Bilgiç, Mehmet Biber ve Hulusi Yavaşlar
2003Nezihe Araz, Vasfiye Özkoçak, İlhan Selçuk, Emin Mollaoğlu, Ergun Göze, Safter Yılmaz, Nail Güreli, Altan Öymen, Azize Bergin ve Suat Yalaz
2004İlhan Çevik, Ertuğrul Cebbar, Orhan Karaveli, Ziya İşiküstün, Can Kaya İsen, İ. Ziya Nebioğlu, Orhan Tahsin Özmez, Yılmaz Tunçkol, İskender Ayvalık ve Eyüp Karadayı
2005Kayhan Küreman, Etem Çalışkan, Veli Sezai Balcı, Faruk Geç, Erdoğan Arıpınar, Oktay Ekşi, Hasan Pulur, Abdülkadir Yücelman, Eser Tutel ve Erdoğan Tokmakçıoğlu
2006Metin Ergin, Leyla Umar, Erdoğan Olcayto, Vala Somalı, Nurhan Aydın, Ahmet Çitilci, Selami Turgut Genç, Aysel Okan, Mehmet Tarık Yaşa, Güngör Yerdeş, Demirtaş Ceyhun, Güngör Denizaşan, Yurdakul Fincancıoğlu, Yaşar Gökhan, Refik Sönmezsoy, Orhan Taşan, Kurtul Altuğ, Yurdagün Göker, Özkan Şahin ve Doğan Uluç
2007Kahraman Bapçum, Cafer Zorlu, Hakkı Devrim, Ali Abalı, Tarık Dursun K., Hayati Asılyazıcı, Yılmaz Şipal, Doğan Katırcıoğlu, Tanju Guzoğlu ve Erol Kaner
2008Sami Karaören, Vecdi Kızıldemir, Yüksel Bayar, Suna Zirek, Hilmi Yavuz, Doğan Hızlan, Ergun Kaftancı, Ergin Konuksever, Doğan Şener ve Ülkü Tamer
2009Refik Erduran, Agah Güçlü, Coşkun Özarı, Ahmet Güner Elgin, Adnan Özyalçıner, A. Zeki Sözer, Sökmen Baykara, Orhan Erinç, Erdoğan Sevgin, Mehmet Mercan, Yalçın Toker, Orhan Ayhan, Togay Bayatlı ve Ergüder Tırnova
2010Hikmet Aksoy, Tuncer Benokan, Argun Berker, Ahmet Çitoğlu, Ali Gevgilli, Aydın Öztürk, Doğan Pürsün, Ünal Sakman, Nalan Seçkin, Rauf Tamer, Muammer Tuncer, Rahmi Turan, Erol Türegün, Hıncal Uluç ve Mihalaki Vasiliadis
2011H. Hami Alkaner, Nezih Alkış, Zafer Atay, Talay Erker, İbrahim Nihat Geven, Ali Gümüş, Çetin Gürel, Yalçın Kamacıoğlu, Cumhur Kılıççıoğlu, Güngör Mengi ve Taylan Sorgun
2012Tümer Argın, Gürbüz Azak, Ahmet Oktay Börtecene, Nadir Güneri Civaoğlu, Ayhan Dinç, Üstün İnanç, Alaattin Koçak, Turgay Olcayto, Gürol Sözen, Ulvi Yanardağ ve Vedat Zeydanlı
2013Alpay Kabacalı, Ergun Hiçyılmaz, İlyas Namoğlu, Mehmet Barlas, Necdet Çardak, Osman Saffet Arolat, Reşit Aşçıoğlu, Sezai Bayar ve Ziya Sonay
2014Engin Köklüçınar, Ertan Ünal, Hikmet Çetinkaya, Hulusi Turgut, Hüseyin Kırcalı, Mustafa Küçük, Raşit Yakalı, Ümit Gürtuna, Üstün Akmen ve Yalçın Pekşen
2015Ali Sirmen, Fatma Karaali İlem, Halit Deringör, Kenan Akın, Mehmet Türker, Nezih Danyal, Niyazi Dalyancı, Okşan Atasoy, Şevket Uygun ve Yalçın Bayer
2016Ali Baransel, Atilla Gökçe, Ayhan Fırıldak, Ayşegül Dora, Deniz Banoğlu, Ergun Çağatay, Erkut Can, Erol Nural, Ertuğrul Akbay, Feyza Algan, Garbis Keşişoğlu, Güven Taner, İsmet Tongo, Kurtar Çakın, Metin Özyıldırım, Nahit Duru, Seçkin Türesay, Selim Esen, Seraceddin Zıddıoğlu, Şekip Gümüşkanatlı ve Şükran Soner[2]
2017Ahmet Örs, Ertuğ Karakullukçu, İzzet Öz, Melih Aşık, Nurzen Amuran, Orhan Atasoy, Ömer Kırkpınar, Sezi Ergun Anar, Tevfik Yener ve Zeynep Oral[3]
2018Ali Acar, Baki Şehirlioğlu, Erkan Oyal, Fevzi Koçak, Fikret Kalmuk, Sezer Duru, Sungu Çapan, Taylan Erten, Turhan Günay ve Zeynep Avcı [4]
2019Ahmet Özdemir, Burçak Evren, Burhan Ayeri, Fikret Ercan, Filiz Ozankaya, Garbis Özatay, Güray Öz, Hasan Cemal, Nejat Seçen, Ragıp Zarakolu, Reha Erus, Sedat Sertoğlu, Süleyman Coşgun, Şahin Tekgündüz ve Şakir Şad [5]

Kaynakça

  1. "Arşivlenmiş kopya". 3 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mart 2015.
  2. "TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri açıklandı". Hürriyet. 11 Ekim 2016. 16 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2017.
  3. "Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu". Cumhuriyet. 25 Ekim 2017. 26 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2017.
  4. "TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri açıklandı". Birgün. 2 Ekim 2018. 18 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2019.
  5. "TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri açıklandı". Birgün. 4 Ekim 2019. 5 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.