Burcî Memlûkler

Burcî Hanedanı (Arapça: المماليك الشركس, Al Malik Al Sharkas; Çerkesçe: Буржи Лъэпкъ, Burji Tlepq) Mısır'da Memlûk Devleti'nde 1382-1517 döneminde hüküm süren yani en uzun süre hükmeden Memlûk hanedanı. Çerkes kökenlidir. Bu isim "burç" sözcüğünden yani "kale surlarının üstü" anlamına gelmekte ve bu hanedana mensup olan çoğu Çerkes asıllı olan Memluklu kölelerden oluşan askerlerin Kahire kalesi içinde bulunan kışlalarından mülhem olmaktadır.

Burcî Memlûkler
Буржи Лъэпкъ
Ülke Memlûk Devleti
Milliyet Çerkes
Kuruluş 1382
Kurucu Berkuk
Yıkılış 1517
Son hükümdar Tomanbay
Unvan(lar) Memlûk Sultanı
Kahire. Sultan Kayıtbay Camii İçi

Bu askerler arasında yükselip emir rütbesi alan ve sonra da Sultanlığa yükselenler Kafkasya'da Çerkeslerin bulunduğu bölgelerden getirilen kölelerden oluşmaktaydı. Bu hanedan daha önceki genellikle Kıpçak asıllı ve hatta Rumî Türklerden oluşan Memluklu askerlerin ikamet ettiği Nil Nehri üzerindeki bir adada kışlaları olan askerlerden ortaya çıkan "Bahri Hanedanı"'ndan sonra gelmiştir.

Bu hanedan çok istikrarsız olmuş ve hanedana mensup Memluklu Sultanlarının hükümdarlıkları genellikle kısa sürmüştür. Sultanlığa atanma ve bunun için rekabet, Memluklu emirler arasındaki iktidar çatışmalarına çok bağlı olmuştur. Bu hanedan mensuplarının tahta geçme çatışmaları Memlukluların ellerinde bulunan Kıbrıs adasının Timur'a bağlı güçler tarafından işgal edilmesine ve sonra da bu adanın Hristiyanlar'ın idaresine geçmesine neden olmuştur. Sultanlığa geçme için devam eden çekişmeler en sonunda Memlukluların Osmanlılar tarafından yenilip Mısır'ın Osmanlılar eline geçip Memluk Sultanlığı'nın ortadan kaldırılmasına da neden olduğu iddia edilmektedir.

Tarihçe

Hanedanın doğuşu

1250'den itibaren Mısır Kıpçak Türkü asıllı kölemenlere Bahri Hanedanı'na mensup Memluklu Sultanları tarafından idare edilmekteydi. 1377'de Suriye'de çıkan bir isyanla bu devletin idaresi Çerkes kölemenler tarafından ele geçirilmişti ve 1382'de Çerkes asıllı Zahir Sayfeddin Berkuk'un Memluklu Sultanı olarak tahta geçmiştir. 1389'da Bahri Hanedanı'ndan olan Kıpçak kölemenlerinden olan son Memluk Sultanı Salih Zeyneddin Hacı tekrar iktidarı ele aldıysa da 1390'da Çerkes kökenli Berkuk tekrar tahtını ele geçirdi ve yeni Memluk Sultanlığı kurdu: Çerkes kökenli Sultan Berkuk tarafından Kıpçak Hanedanlığı kaldırılıp onun yerine hanedanlık olmayan yeni sistemli Memluk Sultanlığı kuruldu; kendi Memluk Sultanı'ndan sonra gelen en yetkili komutan, yani ehil olan komutan yeni Memluk Sultanı oluyordu, bu şekilde en yetkili komutana iktidarı devretme sistem-değişikliği 'Çerkesler Dönemi Memluk Sultanlığı'nın sonuna kadar sürdü.


Hanedanının ve Sultanlığın sona erişi


Burcî Hanedanı sultanları

No. Saltanatın başı Saltanat sonu İsim Tam isim Hanedana ilişkisi Saltanat sonu nedeni
113821389BerkukMalik Zahir Seyfeddin Osmani Yulbugavi BerkukEmir Yelboğa kölesiEmir Yelboğa tarafından isyan
13891398BerkukMalik Zahir Seyfeddin Osmani Yulbugavi Berkukİkinci defaÖlüm
213991405FaracMalık Nasır Zeynedin Ebu-Saadat Farac bin BerkukSultan Berkuk'un oğlu
314051405Mansur AbdülazizSultan Berkuk'ün oğlu, Sultan Farac'ın kardeşi
14051412FaracMelik Nasır Zeynedin Ebu-Saadat Farac bin BerkukEmir Yaşbak ile Muavyed Şeyh'in komplosu ile öldürülmesi
414121412MustainMüsta'in Billah Ebu Fadil AbbasiEmir Muavyed Şeyh komplosu ile tahttan uzaklaştırıldı.
514121421Muavyed ŞeyhMalik Muavyed Ebunaşır Şeyh Mahmudí ZahirSultan Berkuk'ün kölemeniÖlüm
614211421Muzaffer AhmedMalik Muzaffer Ahmed bin Muavyed ŞeyhSultan Muavyed Şeyh'in ikinci oğluAtabegi olan Seyfeddin Tatar tarafından tahttan indirildi
714211421Seyfeddin TatarMalik Zahir Sayfeddin TatarÖlüm
814211421Salih MuhammedMalik Salih Nasireddîn Muhammed bin TatarSultan Seyfeddin Tatar'ın oğluBarsbay tarafından tahttan indirildi
914221438BarsbayMalik Eşref Ebu-Nasır Seyfeddin BarsbayEmir Zahir Çakmak ve Sultan Berkuk'ün kölemeniÖlüm
1014381438Aziz YusufMalik Aziz Cemaleddin Yusuf bin BarsbaySultan Barsbay'ın oğluEmir Çakmak isyanı ile tahttan indirildi.
1114391453Zahir ÇakmakMalik Zahir Sayfeddin ÇakmakSultan Berkuk'ün kölemeniÖlüm
1214531453Fahreddin OsmanMalik Mansur Fahreddin Osman bin ÇakmakSultan Zahir Çakmak oğluİnal ve emirler tarafından tahttan indirildi.
1314531461İnalMalik Eşref Şeydeddin Ebu Nasr-el-Alai el-Zahiri el-Nasır İnal el-AcrudSultan Berkuk ve Sultan Farac'ın kölemeniÖlüm
1414611451Muavyed AhmedMalik Muavyed Sihabeddin Ahmed bin İnalSultan İnal'ın oğluReformlarına karşı emirlerin komplosu ile tahttan indirildi.
1514611467HoşkademMalik Zahir Seyfeddin Hoşkadem Nasırî el-MuayyadîSultan Muavyed Ahmed'in kölemeniDizanteriden oldu.
1614671468Zahir BilbayMalik Zàhır Sayfeddin Bilbay İnalí el-MuayyadíEmir Zahir Timur Buğa Rumi tarafından tahttan indirildi.
1714681468Zahir Timur BuğaMalik Zàhır Timur Buğa RumíYüksek saray memsubu Hayır Bey komplosu ile tahttan indirildi.
1814681496Sultan KayıtbayMalik Eşref Seyfeddin KayıtbaySultan Barsbay'ın kölemeniÖlüm
1914961498Nasır MuhammedMalik Nasır Muhammad bin KayıtbaySultan Kayıtbay'ın oğluEmir Adil Tumanbay darbesiyle tahttan indirildi. Hapiste öldürüldü.
2014981500Zahir KansuMalik Zshır KansuSultan Nasır Muhammed'in dayısıEmir Adil Tumanbay darbesiyle tahttan indirildi.
2115001500Eşref CanbulatMalik Eşref CanbulatEmir Adil Tumanbay darbesiyle tahttan indirildi.
2215011501Adil TumanbayMalik Adil Sayfeddin TumanbayEmirler darbesiyle tahttan indirldi.
2315011516Kansu GavriMalik Eşref Kansu GavrıSultan Kayıtbay'ın kölemeniMercidabık Muharebesi'nde öldü.
2415161517TomanbayMalik Eşref TumanbaySultan Kansu Gavri'nın yeğeniOsmanlı Kahire fethine karşı koymakta iken yakalanıp Kahire kalesi kapısında asıldı.

Dipnotlar

  Ayrıca bakınız

  Dış bağlantılar

  • Clot, Andre (2009), L'Égypte des Mameloüks 1250-1517. L'empire des esclaves Paris:Perrin ISBN 978-2-262-03045-2. (Fransızca)
   • Tür. çev.: Clot, Andre (çev. Turhan Ilgaz) (2005), Kölelerin İmparatorluğu Memlüklerin Mısır'ı, İstanbul:Epsilon Yayınları ISBN 9753317727.
  • Bosworth, Clifford Edmund (1967) The new İslamic dynasties: a chronological and genealogical manual Edinburgh:Edinburgh University Press İSBN 978-0-7486-2137-8 Google Books1 Eylül 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce) (Erişim:2.7.2010)
  • Muir, William (2007) The Mameluke or slave dynasty of Egypt, 1260-1517 Piscataway, NJ: Görgias Press. İSBN 978-1-59333-697-4. (Birinci basım: Smith, Elder 1896) (İngilizce)
  • El-Makrizi (1997), Al Selouk Leme'refatt Dewall al-Melouk, Kahire: Dar al-kotob, (Arapça).
   • İng. çev.: Bohn, Henry G. (çev.), (16969) The Road to Knowledge of the Return of Kings, Chronicles of the Crusades, AMS Press.
  • El-Makrizi, (1996) al-Mawaiz wa al-'i'tibar bi dhikr al-khitat wa al-'athar, Kahire:Matabat aladab, ISBN 977-241-175X (Arapça).
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.