Bulgarcanın romanizasyonu

Bulgarca'nın Latin harflerine transliterasyonu Kiril alfabesiyle yazılmış metinlerin Latin alfabesiyle gösterilmesi şeklinde olur. Bu işlem sayesinde söz konusu metnin herhangi bir ses ve anlam kaybına uğramadan okunması ve anlaşılması hedeflenir. Latin harflerine olduğu kadar diğer alfabe sistemlerine de transliterasyon mümkündür. Bulgaristan, günümüze kadar aşamalar hâlinde çeşitli latinleştirme teknikleri denemiştir.

Sokak tabelasında kullanılmış İngilizce bazli resmi transliterasyon ile ticari tabeladaki bilimsel transliterasyon yan yana. Resmi transliterasyondaki ses kayıpları zaafları ortaya koymakta.
Varna'da resmî transliterasyondan uzaklaşılarak hazırlanmış Almanca bazlı bir sokak tabelası - v yerine w, y yerine j tercih edilmesi
Bu tabelada "ъ" transliterasyona tutulmayıp "a" harfi konmamıştır

İşte Kiril alfabesi ile yazılmış Bulgar harfleri varyantlari ile birlikte şu aşağıdaki gibi transliterasyon yapılabilir:

Bulgar alfabesi Bilimsel transliterasyon Resmî Bulgar transliterasyonu;[1][2][3]
Birleşmiş Milletler;[4]
ABD ve İngiltere[5]
IPA* Harfin adı Türkçe ses karşılığı
А аA aA a/a/ or /ɐ/aa, "armut" gibi
Б бB bB b/b/ or /p/бъb, "böcek" gibi
В вV vV v/v/ or /f/въv, "verem" gibi
Г гG gG g/ɡ/ or /k/гъg, "gür" gibi
Д дD dD d/d/ or /t/дъd, "dal" gibi
Е еE eE e/ɛ/е e, "eşek" gibi
Ж жŽ žZh zh/ʒ/ or /ʃ/жъj, "jandarma" gibi
З зZ zZ z/z/ or /s/зъz, "zar" gibi
И иI iI i/i/и i, "iğne" gibi
Й йJ jY y/j/и краткоy, "yaprak" gibi
К кK kK k/k/ or /g/къ

k, "karpuz" gibi

Л лL lL l/l/ or /ɫ/лъ

l "kol"daki sert l gibi

М мM mM m/m/мъ m, "mart" gibi
Н нN nN n/n/нъ n, "normal" gibi
О оO oO o/ɔ/ or /o/о o, "orak" gibi
П пP pP p/p/пъ p, "peçete" gibi
Р рR rR r/r/ръ r, "rakı" gibi
С сS sS s/s/ or /z/съs, "ses" gibi
Т тT tT t/t/ or /d/тъ t, "tel" gibi
У уU uU u/u/ or /o/y u, "uzun" gibi
Ф фF fF f/f/фъ f, "fare" gibi
Х хH hH h/x/хъ h, "hatır" gibi
Ц цC cTs ts/t͡s/цъ ts, Fatsa isminde fa-ts-a sesi gibi.
Ч чČ čCh ch/t͡ʃ/чъ ç, "çörek" gibi
Ш шŠ šSh sh/ʃ/шъ ş, "şerbet" gibi
Щ щŠt štSht sht/ʃt/щъ şt, Tek hecede, arada "ı" olmadan söylenir; almanca'da st-urm (şturm) gibi.
Ъ ъǍ ǎA a/ɤ/ or /ɐ/ер голям ı sesine benzer.
Ь ьJ jY y/j/ or not pronouncedер малък y, belli belirsiz söylenir
Ю юJu juYu yu/ju/, /jo/, /u/ or /o/ю yu, "yumak" gibi
Я яJa jaYa ya/ja/, /jɐ/, /a/ or /ɐ/я ya, "yanak" gibi

Notlar

  1. (İngilizce) L.L. Ivanov, Toponymic Guidelines for Antarctica, Antarctic Place-names Commission of Bulgaria, Sofia, 1995.
  2. (İngilizce) L.L. Ivanov, On the Romanization of Bulgarian and English, Contrastive Linguistics, XXVIII, 2003, 2, pp. 109-118. ISSN 0204-8701; Errata, id., XXIX, 2004, 1, p. 157.
  3. (İtalyanca) G. Selvelli. Su alcuni aspetti ideologici dei sistemi di traslitterazione degli alfabeti cirillici nei Balcani. 24 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Studi Slavistici XII (2015). pp. 159–180.
  4. (İngilizce) Report on the Current Status of United Nations Romanization Systems for Geographical Names. 3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Compiled by the UNGEGN Working Group on Romanization Systems, February 2013.
  5. (İngilizce) Romanization system for Bulgarian: BGN/PCGN 2013 System. National Geospatial-Intelligence Agency, September 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.