Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo

"Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo", ABD İngilizcesinde dil bilgisi açısından geçerli olan bir cümle. Bu cümle, eşadlı ve eşseslilerin nasıl karışık yapılar oluşturabildiğini göstermede sık sık kullanılır. Cümle şu anlama gelmektedir: Diğer buffalo bizonlarının korkuttuğu buffalo bizonları, yine aynı buffalo bizonlarını korkutmaktadır. Cümle, Buffalo Üniversitesi'nde doçent olan William J. Rapaport tarafından kullanıldığı 1972 yılından beridir tartışılmaktadır.[1] 1992 yılında Rapaport tarafından LINGUIST Listesi'ne gönderildi.[2] Cümle ayrıca Steven Pinker'ın The Language Instinct çalışmasında da yer aldı.[3]

Basitleştirilmiş ayrıştırma ağacı
PN = özel isim
N = isim
V = fiil
NP = tamlama
RC = ilgileme cümlesi
VP = deyim
S = cümle

Cümle yapısı

Geleneksel cümle yapısı
Amerika bizonu çoğunlukla "buffalo" olarak anılır.

Cümle, noktasızdır ve "buffalo" kelimesinin üç farklı okunuşunu kullanmaktadır. Kullanım sırasına göre anlamları şunlardır:

s. cümlede ek isim olarak kullanılan Buffalo, New York şehri, ardından hayvan ismi gelir;
i. hayvan ismi olan buffalo;
f. fiil olarak "korkutmak, gözdağı vermek" anlamına gelen "buffalo".

Yukarıda verilen bilgilere göre "buffalo" kelimesinin cümledeki görevi şu şekildedir:

"Buffalos buffaloi Buffalos buffaloi buffalof buffalof Buffalos buffaloi."

Belirsizlik

Eğer cümledeki büyük harfler görmezden gelinirse cümle başka şekilde okunabilir:

Buffalos buffaloi buffalof Buffalos buffaloi Buffalos buffaloi buffalof.

Böyle olunca şu anlama gelmektedir: Buffalo bizonlarının korkuttukları (diğer) Buffalo bizonlarını Buffalo bizonları korkuttu

Okunmasındaki zorluk

Cümle kafa karıştırıcı çünkü çoğu insan "buffalo" kelimesinin fiil halini bilmemekte, buffalo isminin çoğulu "buffaloes" ya da "buffalo" şeklindedir ki bu cümlede de ikincisi tercih edilmiştir, cümlede herhangi bir noktalama işareti yoktur.[2]

Kaynakça

  1. Rapaport, William J. 22 Eylül 2006. "A History of the Sentence "Buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo." 20 Mart 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.". ()
  2. Rapaport, William J. 19 Şubat 1992. "Message 1: Re: 3.154 Parsing Challenges 19 Ekim 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.".
  3. Pinker, Steven. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. William Morrow and Company, Inc., New York, 1994. s. 210
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.